Änkan har tryggat över 200 familjer under 2019

Under 2019 har Änkan hjälpt till att trygga ytterligare 200 familjer med efterlevandeskydd. Alla familjer är unika men det som är gemensamt för alla våra kunder är att de gjort ett aktivt val att skydda sin familj. Vissa har valt att teckna en livförsäkring som faller ut som ett engångsbelopp och andra ett familjeskydd som faller ut månadsvis under fem år eller annan vald tid.

Vi har också exempel på några av våra äldre kunder som valt att köpa livförsäkringar åt sina barn eller barnbarn som en gåva. Ett fint sätt att hjälpa andra att skydda sina familjer.

Vi får ofta frågan vad som är unikt med Änkans produkter. Det korta svaret brukar ofta vara att vi garanterar försäkringsbeloppet och att premien inte ökar under försäkringstiden.

Ett annat svar är att vi fokuserat på efterlevandeskydd i över 250 år. Och vi ägs av våra kunder. Så har det varit sedan 1740 när vi startade. Att vi har valt att hålla fast vid vår tydliga inriktning är en garanti för ett genuint engagemang och en riktigt bra försäkring.

När du har ett efterlevandeskydd hos oss kan du få återbäring på din försäkring. Änke- och Pupillkassan är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag. Uppstår ett överskott, fördelas detta i proportion till hur försäkringarna har bidragit till överskottet.

Vi annonserar återbäringen för 2020 efter den 1 januari.

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?