Änke- och Pupillkassan höjer återbäringsräntan

Från den 1 april 2021 höjer Änke- och Pupillkassan återbäringsräntan från 8 till 10 procent. Bakgrunden är att bolaget uppvisar en så god kollektiv konsolideringsnivå att utrymme ges att genomföra en höjning. 

– Vi är mycket glada över att kunna höja återbäringsräntan för våra kunder. Vår långsiktiga investeringsstrategi i kombination med att vi kom ur det turbulenta 2020 väl möjliggör höjningen. Vi är stolta över att över tid kunna leverera en av branschens högsta återbäringsränta, säger Niclas Fredrikson, vd för Änke- och Pupillkassan i en kommentar. 

2020 startade med en optimism som vändes till avgrundsdjup pessimism när pandemin bredde ut sig och skapade stort mänskligt lidande och världens börser rasade. Det finansiella systemet visade sig dock vara robust och den finansiella härdsmälta som en del bedömare förutsåg uteblev när nationer samlade sig och genomdrev ekonomiska stimulanspaket som även de saknar motstycke. Börserna återhämtade sig och de flesta breda index slutade med plus. 

Under Coronapandemin har en omställning skett av Änke- och Pupillkassan där medarbetarna arbetat hemifrån, nya digitala rutiner har sjösatts och bolaget har stresstestats. Bolaget har uppvisat goda resultat i en svår tid och har under en längre period uppvisat styrka. Den genomsnittliga återbäringsräntan har under perioden 2015 – 2020 varit över tio procent, vilket varit branschledande. 

– I den osäkra period vi nu går igenom ser vi ett förnyat intresse för våra återbäringsgrundande livförsäkringar. Vi har levererat trygghet till familjer i snart 300 år och allt överskott som genereras i verksamheten går tillbaka till våra kunder genom att vi är ömsesidigt ägda. Vi känner oss väl rustade för framtiden, men är ödmjuka inför att fortsatt turbulens kan stå för dörren, avslutar Niclas Fredrikson. 

För mer information om året som gått se https://www.ankepupillkassan.se/reflektioner-fran-2020-av-niclas-fredrikson/ 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Niclas Fredrikson, vd Allmänna Änke- och Pupillkassan 

Telefon 0768-17 13 77 

niclas.fredrikson@ankepupillkassan.se 

Pressmeddelande 2021-04-01

 

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?