Aktuell återbäringsränta 10%

Styrelsen i Änke- och Pupillkassan har beslutat att återbäringsräntan är 10 procent från och med 1 januari 2019.

När vi beräknar premien gör vi olika antaganden, bl.a. om hur länge de försäkrade antas leva, vilka driftskostnader vi kommer att ha och hur vi kan förränta vårt kapital. Överskott uppstår om det verkliga utfallet är bättre än våra antaganden. Återbäringen fördelas till försäkringarna i proportion till hur de bidragit till överskottet.

Läs pressmeddelandet från december 2018 här

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?