Änke- och Pupillkassan sänker återbäringsräntan

Konsekvenserna av coronaviruset covid-19 i samhället och på de finansiella marknaderna har påverkat bolaget.
Med anledning av osäkerheten och de kraftiga nedgångarna på de finansiella marknaderna sänker
Änke- och Pupillkassan återbäringsräntan från 12 till 8 procent per den 1 april 2020.

–  Trots de stora fallen på världens börser har bolaget en god ekonomi. Vi hade per den 31 december 2019
en kollektiv konsolideringsnivå som översteg det övre intervallet i konsolideringspolicyn som är
135 – 165 procent. Nu ligger bolagets konsolideringsnivå i mitten av detta intervall. Vi är glada att vår
goda ekonomi och vårt fokus på efterlevandeskydd kan fortsätta att vara en trygghet för våra kunder i
denna oroliga tid, säger Niclas Fredrikson, VD för Änke- och Pupillkassan.

Läs pressmeddelande

Änke- och Pupillkassan sänker återbäringsräntan (1 april 2020)

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?