Löneväxling

FÖRDELAR FÖR ARBETSGIVARE

FÖRDELAR FÖR ANSTÄLLDA

REGLER FÖR LÖNEVÄXLING

Löneväxling eller bruttolöneväxling innebär att en anställd väljer att byta lön mot en förmån. En anställd kan komma överens med arbetsgivaren om att avstå från en kommande lönehöjning eller en resultatbonus, mot att arbetsgivaren betalar en annan förmån, t.ex. försäkring.

En annan form av löneväxling är att arbetsgivaren varje månad gör ett bruttolöneavdrag. Avdraget görs som kompensation för en skattepliktig eller skattefri förmån.

LÖNEVÄXLING GER BÄTTRE EFTERLEVANDESKYDD

Med löneväxling sänker den anställda sin lön eller sparar sin bonus för att få ett högre försäkringsbelopp till sina efterlevande. Om den anställda avstår 10 000 kronor i bruttolön, kan hon få 10 576 kronor i försäkringspremie utan att det kostar arbetsgivaren något extra.

På lön betalas arbetsgivaravgift på 31,42 procent. På en lön på
10 000 kronor är den totala kostnaden för dig som arbetsgivare alltså 13 142 kronor.

Lön: 10 000 kronor
Arbetsgivaravgift: 3 142 kronor
Arbetsgivarens totala kostnad: 13 142 kronor

På pensions- och försäkringspremier betalas särskild löneskatt på 24,26 procent, istället för arbetsgivaravgift. Den anställde kan därför få en högre försäkringspremie utan att det kostar företaget något extra.

Pensionspremie: 10 576 kronor
Löneskatt: 2 566 kronor
Arbetsgivarens totala kostnad: 13 142 kronor
10 576/10 000 = 1,0576 d.v.s. 5,76 procent högre förmån (försäkringspremie)

INKOMSTGRÄNSER VID LÖNEVÄXLING

För att kunna löneväxla bör medarbetaren ha en månadslön på minst 43 309 kronor efter avdraget för löneväxling (2019). Om lönen blir lägre minskar allmän pension, sjukpenning, föräldrapenning och andra förmåner inom socialförsäkringen.

Kontrollera vad som gäller inom aktuellt kollektivavtal och om medarbetaren har en inkomstförsäkring.

RÄKNA UT DIN PREMIE

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?