Livsvarigt
familjeskydd

TRE GODA SKÄL ATT VÄLJA LIVSVARIGT FAMILJESKYDD

EXEMPEL

LIVSVARIGT FAMILJESKYDD – EN RIKTIG BARNFÖRSÄKRING

Detta är en exklusiv specialförsäkring, en riktig barnförsäkring. Försäkringen är tänkt för dig som verkligen vill säkerställa att dina barn får utbetalning så länge de lever.

Det lägsta försäkringsbeloppet är 12 000 kronor per år, det vill säga 1 000 kronor per månad. Det högsta behöver vi räkna manuellt på. Eftersom försäkringen är så flexibel behöver vi tala med dig personligen eller din förmedlare för att kunna göra en offert.

Försäkringen kan i allmänhet tecknas om du som försäkrad är frisk, bosatt i Sverige och inte har fyllt 70 år. Den medförsäkrade behöver inte fylla i en hälsodeklaration. Premiebetalningstiden för försäkringen är till 70 års ålder. Premiens storlek påverkas av både den försäkrade och den medförsäkrades ålder.

När den försäkrade dör betalar vi ut försäkringsbeloppet till förmånstagaren, till exempel ett barn, så länge det lever.

TVEKA INTE. KONTAKTA OSS FÖR FRÅGOR!

Utforma familjeskyddet efter din familjs förutsättningar. Kontakta oss så hjälper vi till.

Försäkringen tecknas som en kapitalförsäkring – skatteklass K. Se ordlista.

Fullständig information hittar du i våra försäkringsvillkor och förköpsinformation som finns att ladda ned här intill.

Önskar du en livförsäkring med engångsutbetalning – läs mer om vår livförsäkring.

LÄS MER

LIVSVARIGT FAMILJESKYDD

ÖVRIGA BLANKETTER

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?