Omställningsförsäkring

TRE GODA SKÄL ATT VÄLJA OMSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

EXEMPEL

OMSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

Vår omställningsförsäkring hjälper din familj om du avlider. Försäkringen kan i allmänhet tecknas om du är frisk, bosatt i Sverige och inte har fyllt 70 år. Kortaste försäkringstid är 5 år.

Det lägsta försäkringsbeloppet är 120 000 kronor per år, d.v.s.
10 000 kronor per månad.

Som längst gäller försäkringen till 75 år. Utbetalningstiden vid dödsfall är alltid 5 år. Hur stor försäkring och hur lång försäkringstid du kan välja är bland annat beroende av din ålder.

Premien betalar du normalt under hela försäkringstiden men du kan också välja kortare tid. Du kan också välja att betala en engångspremie.

Försäkringen kan antingen tecknas som en tjänstepensionsförsäkring, en pensionsförsäkring – skatteklass P, eller som en kapitalförsäkring – skatteklass K.

Fullständig information hittar du i våra försäkringsvillkor och förköpsinformation som finns att ladda ned här intill.

Önskar du en livförsäkring med engångsutbetalning? – Läs mer om vår livförsäkring.

OMSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

ÖVRIGA BLANKETTER

RÄKNA UT DIN PREMIE

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?