Temporärt
familjeskydd

TRE GODA SKÄL ATT VÄLJA TEMPORÄRT FAMILJESKYDD

EXEMPEL

TEMPORÄRT FAMILJESKYDD

Vårt familjeskydd hjälper din familj om du avlider. Försäkringen kan i allmänhet tecknas om du är frisk, bosatt i Sverige sedan minst tre år och inte har fyllt 70 år. Kortaste försäkringstid är 5 år.

Det lägsta försäkringsbeloppet är 60 000 kronor per år, det vill säga 5 000 kronor per månad.

Som längst gäller försäkringen till 80 år. Avlider du som försäkrad utbetalas försäkringsbeloppet fram till försäkringstidens slut.

Hur stor försäkring och hur lång försäkringstid du kan välja är bland annat beroende av din ålder. Premiebetalningstiden för försäkringen är alltid kortare än försäkringstiden, vilket betyder att försäkringen blir premiefri under de sista åren av försäkringen.

Försäkringen kan antingen tecknas som en tjänstepensionsförsäkring, en pensionsförsäkring – skatteklass P, eller som en kapitalförsäkring – skatteklass K.

Fullständig information hittar du i våra försäkringsvillkor och förköpsinformation som finns att ladda ned här intill.

Önskar du en livförsäkring med engångsutbetalning? – Läs mer om vår livförsäkring.

TEMPORÄRT FAMILJESKYDD

ÖVRIGA BLANKETTER

RÄKNA UT DIN PREMIE

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?