Kallelse till Årsstämma 2020

Stockholm den 15 maj 2020

Bolaget förhåller sig till aktuella rekommendationer om allmänna sammankomster och därför har styrelsen i Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige beslutat att tillämpa den tillfälliga lag som ger möjlighet att hålla årsstämma med enbart poströstning. (prop. 2019/20:163)

Ordinarie årsstämma med poströstning avslutas måndagen den 15 juni 2020, kl. 16:00. Poströst ska ha inkommit till bolaget senast den 10 juni 2020.

Delägare som önskar delta i poströstförfarande ska anmäla sig till info@ankepupillkassan.se senast den 1 juni 2020 för att få tillgång till särskild blankett för poströstning.

Vänligen anmäl deltagande med: namn, försäkrings- eller personnummer samt e-postadress

På årsstämman behandlas ärenden enligt lag och bolagsordningens § 11 samt övriga frågor som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning. Nedan återfinns länk till Bolagsordningen.

Eventuella motioner eller särskilda yttranden ska ha inkommit till oss senast den 1 juni 2020 för att kunna behandlas.

Välkommen att delta!

1. Kallelse till årsstämma 15 juni 2020

2. Årsredovisning 2019

3. Bolagsordning

4 Dagordning till årsstämma

5. Instruktion för valberedningen 2020

6. Valberedningens förslag 2020

Populärversion av Änke- och Pupillkassan 2019

 

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?