Om du är missnöjd

KLAGOMÅL

Vi hoppas självklart att du är nöjd med oss och våra försäkringar. Men om du är missnöjd med vårt beslut i någon fråga kan du kostnadsfritt framföra klagomål eller begära omprövning. Gör så här:

  1. Kontakta i första hand handläggaren
  2. Om du fortfarande är missnöjd; kontakta vår klagomålsansvariga bolagets vd, Niclas Fredrikson. Telefon: 08-10 60 00,   e-post: info@ankepupillkassan.se
  3. Vänd dig till Personförsäkringsnämnden om tvisten handlar om en försäkringsmedicinsk fråga. Telefon 08-522 78 720.
  4. Vänd dig till Allmänna Reklamationsnämnden vid övriga tvister. Telefon 08-508 860 00
  5. Väck talan i allmän domstol

Om du är konsument kan du även vända sig till Konsumenternas Försäkringsbyrå för upplysningar och råd. Telefon 0200-225 800. Du kan också vända dig till Konsumentverket, telefon 0771-42 33 00 samt de kommunala konsumentvägledarna.

 

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?