Klagomål

KLAGOMÅL

Vi hoppas självklart att du är nöjd med oss och våra försäkringar. Men om du ändå är missnöjd med vårt beslut i någon fråga kan du:

  1. Kontakta i första hand handläggaren
  2. Om du fortfarande är missnöjd; kontakta vår klagomålsansvariga Lena Schelin. Telefon: 08-10 60 00,   e-post: fornamn.efternamn@ankepupillkassan.se
  3. Vänd dig till Personförsäkringsnämnden om tvisten handlar om en försäkringsmedicinsk fråga.
  4. Vänd dig till Allmänna Reklamationsnämnden vid övriga tvister.
  5. Väck talan i allmän domstol

Konsumenter kan även vända sig till Konsumenternas Försäkringsbyrå för upplysningar och råd.

 

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?