Välkommen på årsstämma 2019

VÄLKOMMEN PÅ ÅRSSTÄMMA

Kallelse till årsstämma i Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige torsdag den 9 maj 2019 klockan 15:00.

Stämman kommer att äga rum i våra lokaler på Munkbron 9, 2tr i Stockholm (ej hiss).

Blir intresset stort kan stämman komma att flyttas till annan lokal. Detta meddelas i så fall per e-post. Efter stämman bjuder vi på förfriskningar och tilltugg.

Delägare eller fullmaktstagare som vill delta i stämman ska anmäla sig till Bolaget senast den 2 maj 2019.

För anmälan

Vänligen anmäl deltagande med: namn, försäkrings- eller personnummer samt e-postadress via:

  • mejl till info@ankepupillkassan.se
  • telefon på nummer 08-10 60 00 eller
  • post till Änke- och Pupillkassan, Munkbron 9, 111 28 Stockholm

På årsstämman behandlas ärenden enligt lag och bolagsordning. Eventuella motioner ska ha inkommit till oss senast den 2 maj 2019 för att kunna behandlas på stämman. Även eventuella fullmakter från delägare ska ha inkommit till oss i original per samma datum.

Samtliga handlingar finns som nedladdningbara pdf-filer nedan.

Kallelse till årsstämma 2019

Ladda hem pdf

Årsredovisning 2018

Ladda hem pdf

Bolagsordning

Ladda hem pdf

Dagordning årsstämma 2019

Ladda hem pdf

Instruktion till valberedningen, årsstämma 2019

Ladda hem pdf

Valberedningens förslag, årsstämma 2019

Ladda hem pdf

Fullmakt, årsstämma 2019

Ladda hem pdf

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?