Återbäring, solvens och konsolidering

ÅTERBÄRING, SOLVENS OCH KONSOLIDERING

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Det innebär bland annat att överskottet från bolagets verksamhet fördelas i form av återbäring till försäkringstagarna. Du som är försäkringstagare är också delägare i bolaget.

Överskott bildar återbäring

När vi beräknar premien gör vi olika antaganden, bland annat om:

    1. hur länge den försäkrade antas leva
    2. vilka driftskostnader vi kommer att ha
    3. hur vi kan förränta vårt kapital

Återbäring uppstår om det verkliga utfallet är bättre än våra antaganden. Den fördelas till försäkringarna i proportion till hur de bidragit till överskottet. Återbäringen är inte garanterad utan utgör din del av bolagets riskkapital. Det innebär att den både kan öka och minska under försäkringstiden.

Återbäringsränta, 10 procent

Återbäringsräntan är 10 % från och med 1 januari 2019. Den är redovisad före avkastningsskatt och driftskostnader.

Under försäkringstiden får du ett årligt värdebesked där du kan se hur försäkringen förändras. Där kan du också se du vilket belopp som skulle ha utbetalats vid ett eventuellt dödsfall i januari innevarande år. Du kan även se hur mycket återbäring som samlats upp på din försäkring.

Solvensgrad, 597 procent

Änke- och Pupillkassans solvensgrad är 597 % per den 31 december 2018. Solvensgraden visar värdet på våra tillgångar jämfört med värdet av det vi lovat våra kunder i form av framtida garanterade utfästelser.

Kollektiv konsolideringsnivå, 161 procent

Änke- och Pupillkassans kollektiva konsolideringsnivå är 161 % per 31 december 2018. Konsolideringsnivån kan förklaras som förhållandet mellan marknadsvärdet på våra tillgångar och våra åtaganden. Om konsolideringsnivån överstiger 100 procent innebär det att tillgångarnas marknadsvärden är högre än våra åtaganden.

Änke- och Pupillkassans policy är att konsolideringsnivån ska vara mellan 135 % och 165 % med ett riktvärde på 150 %.

De senaste årens konsolidering och återbäringsränta:

ÅR

Kollektiv konsolidering i procent

Genomsnittlig återbäringsränta i procent

2018 161 14,0
2017 177 12,2
2016 176 8,7
2015 166 10,3
2014 169 8,0
2013 158 8,0
2012 149 8,0
2011 153 10,67
2010 169 12,0
2009 164 6,0
2008 146 10,5
2007 168 12,0
2006 175 10,0
2005 167 5,0
2004 153 3,25
2003 136 1,0
2002 122 4,0
2001 149 18,0
2000 176 12,0
1999 180 6,0
1998 147 5,7
1997 157 9,63
1996 147 10,73
1995 135 11,06
1994 12,5
1993 13,6
1992 16,0
1991 16,0
1990 16,0

 

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?