Styrelse och valberedning

STYRELSE

Jan Ahlström, ordförande

Född 1956. Jan inträdde i styrelsen 2017, ordförande 2018

Jan är sedan 2010 vd vid PRI Pensionsgaranti. Mellan åren 2006 och 2010 var han vd för PRI Pensionstjänst AB. Han är ordförande i PRI Stiftelsetjänst AB samt ordförande i Bliwas valberedning. Han har tidigare haft ledande befattningar inom SPP Liv sedan 1994.

Jan har varit ordförande och ledamot i valberedningen för Änke- och Pupillkassan sedan 2011.

Kjell Ormegard

Född 1949. Inträdde i styrelsen 2011.

Kjell har arbetat i den finansiella miljön sedan 1970-talet. Han har haft ledande befattningar i Handelsbanken Capital Markets, Alfred Berg, Consensus och Affärsvärlden.

Kjell bedriver idag egen konsultrörelse.

Åsa Skogsfors

Född 1972. Inträdde i styrelsen 2017.

Åsa är Head of Treasury på Modern Times Group MTG AB sedan 2016. Hon har haft ledande befattningar inom Electrolux AB mellan åren 2001-2016. Under denna tid har Åsa bl. a. varit Head of Corporate Finance & Markets samt CIO för Electrolux pensionsstiftelse. Åsa har även varit anställd inom SEB.

Birgitta Sköld

Född 1954. Inträdde i styrelsen 2011.

Birgitta driver Konsultinnan AB samt arbetar som Senior Advisor på CV Search.

Birgitta har bl.a. styrelseuppdrag i Konsultinnan AB, Kommunfullmäktige Lidingö Stad, Lidingö stads Kommunstyrelse, försäkrings-förmedlaren NBA Hjerta, i Lidingöpartiet samt verkar som kommunalråd i Lidingö stad.

Annette Tiljander

Född 1951. Inträdde i styrelsen 2016.

Annette har varit Vd för Konsumentkooperationens pensionsstiftelse och har arbetat som jurist och chef i olika befattningar i försäkringsbranschen.

Annette är styrelseordförande i Svenska Pensionsstiftelsers Förening SFPA, en ideell förening för större pensionsstiftelser samt i Systembolaget AB:s Pensionsstiftelse.

Lena Wenehult

Född 1958. Inträdde i styrelsen 2014

Lena driver och har styrelseuppdrag i Wenehult & Partners AB och i försäkringsförmedlaren Säkra AB.

 

Kate Gabor är fotograf

VALBEREDNING

Magnus Dahlgren (ordförande), Mikael Elf, Annica Thorberg, Anna-Carin Torsell och Annette Tiljander.

 

 

 

Inloggning styrelse

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?