Reflektioner över året 2020 av Niclas Fredrikson

I skrivande stund har Coronapandemin pågått i nästan ett år. Den har skapat en situation vars like världen inte har skådat sedan spanska sjukan för hundra år sedan.

2020 startade med en optimism, som snart vändes till avgrundsdjup pessimism när pandemin bredde ut sig och världens börser rasade. Den 12 mars föll Stockholmsbörsen med över 11 procent – ett fall större än ”svarta måndagen” 1987.

Men börserna repade sig och de flesta breda börsindex står vid årets slut på plus eller nära plus. Den finansiella härdsmälta som en del bedömare förutsåg uteblev när nationer samlade sig och genomdrev ekonomiska stimulanspaket, som även de saknar motstycke.

Världens äldsta livförsäkringsbolag
Änke- och Pupillkassan (pupill betyder föräldralösa barn) såg dagens ljus redan 1740, vilket sannolikt gör oss till världens äldsta livförsäkringsbolag. Ett företag som har funnits så länge är kanske det bästa exemplet på långsiktig hållbarhet. Vi har hanterat kriser och pandemier tidigare i vår nästan 300 år långa historia.

Analyser, effektivisering och utveckling
Ställda inför Coronapandemin vidtog vi under året ett antal åtgärder för att anpassa och förbereda oss för flera tänkbara scenarios. Arbetsplatsen för alla medarbetare förflyttades från vårt kontor i Gamla Stan till hemmet. Med digitala mötesverktyg och nya rutiner har vi övat på vår kontinuitets- och krisplan. De krav som ställs på försäkringsbolag från tillsynsmyndigheter i form av stresstest och scenarioanalyser har genomförts och fungerar väl.

Marknadens högsta återbäringsränta
Återbäringsräntan sänktes vid två tillfällen under våren och sommaren, men kunde under hösten höjas igen. Med ett genomsnitt på över 7 procent under 2020 kan våra kunder glädja sig åt branschens högsta återbäringsränta. Vid utgången av året ligger den på 8 procent.

I en osäker tid, där allt fler väljer att se över familjens efterlevandeskydd, är vi även stolta över det ökade intresset för Änke- och Pupillkassan. Under 2020 kunde vi välkomna över 200 nya kunder som valde att teckna en livförsäkring för trygghetens skull. Den huvudsakliga anledningen till att de valde just Änke- och Pupillkassan var möjlighet att få pengar tillbaka om man ”överlever sin livförsäkring”. En försäkringslösning som erbjuder både trygghet och ett sparande.

Gott betyg från både kunder och branschexperter
Under året har vi även genomfört intervjuer med ett urval kunder. Goda samtal, som visar att de är nöjda med vårt erbjudande och har stort förtroende för oss. Särskilt förtroendeingivande upplevs den personliga service de får i kontakten med alla som arbetar här. Det är vi stolta över och tackar för.

Vi är också mycket glada över vitsorden vi fått av branschexperter. Bland andra den privatekonomiska experten Jan Bolmeson, som driver Sveriges största blogg om privatekonomi Rika Tillsammans, och investeraren, företagsledaren och författaren Per Börjesson, som grundat Investment AB Spiltan. Båda har de lyft fram vår livförsäkring som något alla, som bryr sig om sin privatekonomi, bör ha i sin portfölj.

Välkommen 2021!
Nu inleder vi ett nytt år, som förhoppningsvis blir mer positivt. På Änke- och Pupillkassan kommer vi i alla händelser följa vår tradition; att med en stabil ekonomi erbjuda robusta livförsäkringar. Och vi ser fram mot att välkomna fler nya kunder till bolaget.

Vinterhälsningar
Niclas

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?