Personuppgiftslagen (PuL)

REGLER

Personuppgiftslagen (PuL)

Personuppgifter som lämnas till oss i samband med att du ansöker om och tecknar en försäkring, kommer att behandlas i våra datasystem eller hos andra företag som vi samarbetar med. Behandlingen sker enligt reglerna i PuL. Ändamålet med behandlingen är att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt försäkringsavtalet och enligt lagar och myndighetsföreskrifter. Även behandlingar för analys- eller statistikändamål kan förekomma.

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?