Dataskyddsförordningen (GDPR)

REGLER

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgifter som lämnas till Änke- och Pupillkassan i samband med att försäkringsavtal ingås eller som Änke- och Pupillkassan i övrigt registrerar i samband med försäkringsavtalet kommer att bli föremål för behandling i datasystem hos Änke- och Pupillkassan eller hos andra företag som Änke- och Pupillkassan samarbetar med. Behandlingen sker i enlighet med reglerna i Dataskyddsförordningen.

Ändamålet med behandlingen är att Änke- och Pupillkassan ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt försäkringsavtalet och enligt lagar och myndighetsföreskrifter. Även behandling för analys- och statistikändamål kan förekomma.                                            

 

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?