Vad är penningtvätt och varför behöver vi ställa frågor?

REGLER

Vad är penningtvätt och varför behöver vi ställa frågor?

Penningtvätt är när man försöker få pengar från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan vara pengar från narkotika- eller skattebrott, smuggling, rån, bedrägerier, vapenhandel m.m.

Finansiering av terrorism är att ekonomiskt stödja terrorism. Med detta menas inte enbart att lämna direkta bidrag, utan även att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller andra tillgångar som man vet ska finansiera terrorism.

När du vill teckna en försäkring ska du vara beredd på att svara på frågor och legitimera dig med giltig id-handling. I vissa fall måste du uppge varifrån pengarna kommer och vilket försäkringsbehov du har. Du kan även förbereda dig på att visa kvitton, fakturor, din självdeklaration eller andra handlingar som styrker din förklaring.

Försäkringsbolaget är skyldigt att kontrollera identiteten hos nya kunder och om du är befintlig kund ska du vara beredd på att visa giltig id-handling och svara på kompletterade frågor när du t.ex. vill ändra eller teckna en ny försäkring.

Du som företräder ett företag eller är egen företagare behöver också visa giltig id-handling och att du har rätt att företräda företaget. Vi behöver också veta vem eller vilka som äger mer än 25 procent av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande i företaget. Det kan också bli aktuellt att besvara frågor om företagets verksamhet och omsättning.

Mer information om regelverket finns på www.fi.se.

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?