Slopad avdragsrätt

VILKA REGLER GÄLLER FÖR AVDRAG?

  • Avdragsrätten för privat pensionssparande avskaffades 2016

SLOPAD AVDRAGSRÄTT FÖR PRIVATA PENSIONSFÖRSÄKRINGAR 

Änke- och Pupillkassan erbjuder bland annat privata pensionsförsäkringar där premien är avdragsgill och där förmånen beskattas med inkomstskatt.

Regeringen har beslutat att avdragsrätten för privat pensionssparande minskas från 12 000 kronor till 1 800 kronor från och med 1 januari 2015, för att helt försvinna från och med 2016.

Omfattar inte enskilda näringsidkare.

Det som nu händer är att den befintliga försäkringen läggs i fribrev. Med fribrev menas att premiebetalningen har avbrutits i förtid, försäkringen fortsätter att gälla men med lägre försäkringsbelopp. Det nya försäkringsbeloppet har vi räknat fram efter hur länge och hur mycket premie man har betalat in. På mellanskillnaden av det det ursprungliga försäkringsbeloppet och fribrevsvärdet tecknar vi en ny försäkring. Premien blir densamma som tidigare. Ändringen görs utan ny hälsoprövning.

Om du idag har en sådan försäkring kan det vara bra att du kontaktar oss eller den Förmedlare (tidigare Försäkringsmäklare) som du har haft kontakt med i samband med tecknandet, för att få information om vad du kan göra för att det ska passa din situation.

I vissa fall kan det vara förmånligt att göra ett s.k. bruttolöneavdrag. Tala i så fall med din arbetsgivare.

RÄKNA UT DIN PREMIE

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?