ÄNKANS JUBILEUMSFILM

TROLIGEN VÄRLDENS ÄLDSTA LIVBOLAG

Änke- och Pupillkassan är troligen världens äldsta livförsäkringsbolag. Förmodligen är vi också det minst kända, trots att vi har haft över 275 år på oss att kliva ut i rampljuset. Men det har aldrig behövts, våra kunder har hittat oss ändå. Så varför dessa ord om oss själva? Jo helt enkelt för att idag vill fler veta mer om vad vi kan och vad vi gör. Framför allt vill många veta varför Änke- och Pupillkassan är bättre när det gäller efterlevandeskydd än större och betydligt mer kända bolag.

DEN FÖRSTA ENKE- OCH PUPILLCASSAN – 1740

Under 1700-talet beviljar kungen i ömmande fall en årlig pension till änkor efter avlidna statstjänstemän. Denna förmån missbrukas och 1739 utfärdar Fredrik I nya hårdare villkor i en kungörelse. Familjepensionen blir mer av en nödhjälp. Denna kungörelse är antagligen den avgörande händelsen för tillkomsten av den första Enke- och Pupillcassan. Kommersrådet Anders Lissander samlar ihop tillräckligt många delägare bland sina bekanta inom de statliga verken och bildar 1740 Civilstatens Enke- och Pupillcassa. Sveriges första livförsäkringsbolag.

OSÄKRA ANTAGANDEN PÅ 1700-TALET

Vid den här tiden finns ingen officiell statistik och försäkringsmatematik är ett okänt begrepp. Vilka kalkyler ligger då till grund för de första reglerna? Anders Lissander svarar själv på denna fråga ”På min egen inbillning eller gissning, att tre av hundrade skulle årligen dö.”

gustav_111

TVÅ ÄLDRE ENKE- OCH PUPILLLASSOR SLÅS SAMMAN

Osäkra antaganden tillsammans med förmånliga villkor gör att Civilstatens Enke- och Pupillcassa hamnar i en svår ekonomisk situation. 1783 slår man därför samman Civilstatens och Militiestatens Enke- och Pupillcassor till Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige. Gustav III stadfäster det första reglementet den 23 februari 1784 som nu är ömsesidigt och öppet för alla.

Överstelöjtnant friherre Lagerbjelke är den drivande kraften vid omorganisationen och kan betecknas som den nya kassans egentliga skapare.

lagerbielke_2 

Friherre Lagerbjelke grundade Änke- och Pupillkassan 1783

PUPILLKASSA

Pupill är ett gammalt ord för myndling eller minderårigt föräldralöst barn.

ÖPPEN FÖR ALLA – OAVSETT YRKE

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige är öppen för alla oavsett yrkesgrupp. Några yrken som fanns representerade på 1700- och 1800-talen men som inte är så vanliga längre är kryddkrämare, sidenfärgare och hattstofferare. En rad ryktbara män ingår genom åren som försäkrade, bland annat möbelsnickaren Georg Haupt, Gustav III:s finansminister Johan Liljencrantz och Carl Michael Bellman.

CARL MICHAEL BELLMAN SÖKTE ARBETE

bellmanI november 1762 söker Carl Michael Bellman arbete hos Militiestatens Enke- och Pupillcassa och motiverar i sin ansökan att han trots att han gör ett bra arbete på sin nuvarande tjänst som bokhållare blir han inte befordrad. Dessutom passeras han av yngre kollegor. Han får inte tjänsten som kamrer. Antagligen beror det på att han inte kan ställa upp med den ekonomiska säkerhet som krävs.

BOLAGETS STORLEK GENOM ÅREN

Vid omorganisationen 1784 blev villkoren sämre för de försäkrade samtidigt som de blev rimligare för bolaget. Det här innebar att Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige växte långsamt. Mellan åren 1784 och 1790 tecknar sig som delägare i medeltal 1,4 personer per år. Det är först under andra halvan av 1800-talet som antalet nya delägare ökar.

FABIAN WREDE BLI ORDFÖRANDE

Generallöjtnant friherre Fabian Wrede är ordförande 1860-1887. Han inför statistiska och matematiska modeller. Wrede utarbetar dödlighetstabeller grundade på erfarenhet från Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige. Dessa tabeller får även stor betydelse för andra försäkringsbolag.

SAMMA FÖRSÄKRINGAR IDAG

Vi skyddar familjers ekonomi om familjeförsörjaren avlider. Det har vi gjort i snart 300 år. Vi är glada att få föra vidare denna fina tradition.

ÄNKANS JUBILEUMSFILM

LÄS MER HISTORIA

RÄKNA UT DIN PREMIE

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?