Våra försäkringar

VÅRA FÖRSÄKRINGAR

Försäkring med förmåner som ingen annan kan erbjuda

Från den dag du tecknar försäkringen och under den tid du bestämmer att försäkringen ska gälla, får dina efterlevande ett försäkringsskydd om du avlider under försäkringstiden. Dessutom höjs försäkringsbeloppets värde med återbäring, utan att det kostar dig något extra.

Förhoppningsvis behöver du inte utnyttja försäkringen – de flesta behöver inte det.

Då träder en annan unik förmån i försäkringen i kraft. I fall du överlever din försäkring kan du få ut en del av försäkringsbolagets överskott i form av ett engångsbelopp, en s.k. slutåterbäring. Vi gör då en slutavräkning på försäkringen. Hur stor slutåterbäringen blir beror på hur länge du varit försäkrad och på försäkringsbolagets ekonomiska utveckling. Sådana utbetalningar har vi gjort i alla år, men det är ingenting som vi kan garantera.

Vi har två huvudtyper av försäkringar; livförsäkring som betalas ut som ett engångsbelopp till vem som helst och familjeskydd som betalas ut som månadsbelopp under den period du har valt till dina närmaste.

image004

Föräldrarna i en familj tjänar ungefär lika mycket.

Bridesmaid Dresses uk

Om en av dem avlider, minskar familjens sammanlagda inkomst medan utgifterna förblir i princip oförändrade.

image006

Vår försäkring kan hjälpa till att balansera familjens ekonomi vid ett dödsfall.

Hur kan privatpersoner använda Änke- och Pupillkassans försäkringar?

  • En riktig barnförsäkring; Skydda sitt barn så länge det lever
  • Bo-låneskydd eller Låneskyddsförsäkring; Man kan sänka sin boendekostnad vid makes/sambos frånfälle
  • Bo-kvar-försäkring; ”Lösa ut” barn för att efterlevande ska kunna bo kvar i orubbat bo
  • Generationsförsäkring; En förälder kan betala försäkringen för sin son/dotter för att skydda sina barnbarn.  Slutåterbäring kan utbetalas till barnen

Hur kan företag använda Änke- och Pupillkassans försäkringar?

  • Kompanjonförsäkring; Ger möjlighet för delägare att lösa ut en avliden delägares familj för att skydda företaget och överlevande delägare.
  • Keymanförsäkring/nyckelpersonförsäkring; Företaget skyddar sig mot höga kostnader i samband med nyckelpersons frånfälle
  • Tjänstepension; Företaget betalar för en extra försäkring för alla eller till utvalda anställda
  • Löneväxling; Den anställda kan byta ut lön mot bättre efterlevandeskydd
ANSÖK OM LIVFÖRSÄKRING

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?