Familjeskydd

FAMILJESKYDD

Familjeskydd med återbäring

Vårt familjeskydd hjälper din familj om du avlider. Försäkringen kan i allmänhet tecknas om du är frisk och bosatt i Sverige. Du kan teckna försäkring från det att du fyllt 18 år fram till att du fyller 70 år.

Premiebetalningstiden för försäkringen kan antingen vara kortare än försäkringstiden, vilket betyder att försäkringen blir premiefri under de sista åren av försäkringen, eller lika lång som försäkringstiden. Du kan välja att betala per helår, halvår eller per kvartal. Du kan också välja att betala en engångspremie.

Lägsta premie per betalningstillfälle är 1 000 kronor.

Försäkringens och utbetalningstidens längd väljer du efter just dina behov.

Vi har tre alternativ på försäkringar som betalas ut månadsvis:

Omställningsförsäkring

Försäkringstiden kan som kortast vara 5 år och som längst fram till du som försäkrad fyller 75 år. Utbetalningstiden är alltid 5 år. Lägsta försäkringsbelopp är 10 000 kronor per månad.

Temporärt

Försäkringstiden kan som kortast vara 5 år och som längst fram till du som försäkrad fyller 80 år. Utbetalningstiden är beroende av när den försäkrade avlider och hur lång försäkringstid man har valt. Lägsta försäkringsbelopp är 5 000 kronor per månad.

Livsvarigt

Försäkrings- och utbetalningstiden är livsvarig. Lägsta försäkringsbelopp är  1 000 kronor per månad.

 

Vilket alternativ du ska välja beror givetvis på familjens sammansättning och den samlade ekonomiska situationen. Det går inte att ge några allmänna råd, men vi hjälper gärna till med att finna den bästa lösningen i varje enskilt fall.

Önskar du en livförsäkring med engångsutbetalning – läs mer om vår livförsäkring.

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?