FYRA FÖRUTSÄTTNINGAR

FYRA FÖRUTSÄTTNINGAR

Fyra förutsättningar för val av ditt familje- och efterlevandeskydd

Du väljer själv hur din försäkring ska utformas. För att få ett familjeskydd som passar dig och din familj gör du följande fyra val:

1. Försäkringsbelopp

Tänk igenom hur mycket pengar din familj behöver varje månad om du avlider. Om du behöver hjälp med att se över ditt totala familjeskydd kan du kontakta oss eller en försäkringsförmedlare.

2. Försäkringstid

Du väljer själv hur länge du vill att familjeskyddet ska gälla. Många väljer att ha ett skydd till dess de går i pension eller tills barnen klarar sig själva ekonomiskt.

3. Utbetalningstid

Fundera över hur länge du vill att utbetalningen ska ske; livsvarigt, temporärt eller tidsbegränsat d.v.s i 5 år.

4. Skatteklass

Välj om du vill ha en avdragsgill premie (enbart enskild näringsidkare) eller om du vill att utbetalningen ska vara skattefri.

Skatteklass P

  • Betalar du premien som enskild näringsidkare är den avdragsgill i din självdeklaration enligt gällande skatteregler.
  • Betalar din arbetsgivare premien är den avdragsgill för företaget.
  • När vi betalar ut försäkringsbelopp eller slutåterbäring är beloppet skattepliktigt för mottagaren.

Skatteklass K

  • Premien är inte avdragsgill i din självdeklaration.
  • Premien kan utgöra en skattepliktig förmån för dig som anställd om din arbetsgivare betalar premien.
  • Utbetalning av försäkringsbelopp eller slutåterbäring är skattefri.

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?