Livsvarigt familjeskydd
– En riktig barnförsäkring

LIVSVARIGT FAMILJESKYDD
– EN RIKTIG BARNFÖRSÄKRING

Detta är en exklusiv specialförsäkring, en riktig barnförsäkring.  Försäkringen är tänkt för dig som verkligen vill säkerställa att dina barn får utbetalning så länge de lever. Det lägsta försäkringsbeloppet är 12 000 kronor per år, d.v.s. 1 000 kronor per månad. Det högsta behöver vi räkna manuellt på. Eftersom försäkringen är så flexibel behöver vi tala med dig personligen eller din förmedlare för att kunna göra en offert.

Försäkringen kan i allmänhet tecknas om du som försäkrad är frisk, bosatt i Sverige och inte har fyllt 70 år. Den medförsäkrade behöver inte fylla i en hälsodeklaration. Premiebetalningstiden för försäkringen är till 70 års ålder. Premiens storlek påverkas av både den försäkrade och den medförsäkrades ålder.

Om du, d.v.s. den som är försäkrad, dör betalar vi ut försäkringsbeloppet till förmånstagaren t.ex. barn, så länge den du vill försäkra lever.

Tre goda skäl att välja livsvarigt familjeskydd

  1. Månadsutbetalning ifall du avlider – så länge den du vill försäkra lever.
  2. Återbäringsbildande. Eventuellt överskott i verksamheten fördelas till respektive försäkring. Slutåterbäring kan utbetalas om den medförsäkrade dör före den försäkrade.
  3. Stabil ekonomi, starka och bra kundurval.

Exempel:

En 35-åring väljer en livsvarig försäkring. Medförsäkrad är ett barn på 10 år.

Barnet ska få 2 000 kronor per månad vid den försäkrades död.

För familjeskyddet betalas cirka 21 000 kronor per år i premie under 35 år.

Låter detta krångligt? Hör av dig till oss!

Utforma familjeskyddet efter din familjs förutsättningar. Kontakta oss så hjälper vi till.

Vårt livsvariga familjeskydd kan ses som ett komplement till den lagstadgade omställningspensionen.

Se Pensionsmyndighetens webb.

Försäkringen tecknas som en kapitalförsäkring – skatteklass K. Se ordlista.

Fullständig information hittar du i våra försäkringsvillkor och förköpsinformation.

Önskar du en livförsäkring med engångsutbetalning – läs mer om vår livförsäkring.

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?