Omställningsförsäkring

OMSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

Vår omställningsförsäkring hjälper din familj om du avlider. Försäkringen kan i allmänhet tecknas om du är frisk, bosatt i Sverige och inte har fyllt 70 år. Kortaste försäkringstid är 5 år. Det lägsta försäkringsbeloppet är 120 000 kronor per år, d.v.s. 10 000 kronor per månad.

Som längst gäller försäkringen till 75 år. Utbetalningstiden vid dödsfall är alltid 5 år.

Hur stor försäkring och hur lång försäkringstid du kan välja är bl.a. beroende av din ålder.

Premien betalar du normalt under hela försäkringstiden men du kan också välja kortare tid.

RÄKNA UT DIN PREMIE HÄR

Tre goda skäl att välja omställningsförsäkring

  1. 5 års månadsutbetalning ifall du avlider.
  2. Överlever du din försäkring kan det bli aktuellt med slutåterbäring. Eventuellt överskott i verksamheten fördelas till respektive försäkring.
  3. Stabil ekonomi, starka nyckeltal och bra kundurval.

Försäkringen kan antingen tecknas som en tjänstepensionsförsäkring, en pensionsförsäkring – skatteklass P, eller som en kapitalförsäkring – skatteklass K.

Exempel:

En 35-åring väljer ett familjeskydd som gäller under 30 år.

Familjen ska få 20 000 kronor per månad under 5 år vid den försäkrades död.

För familjeskyddet betalas cirka 5 100 kronor per år under 30 år.

Vi har i exemplet utgått från att försäkringen är en kapitalförsäkring.

Utforma omställningsförsäkringen efter din familjs förutsättningar

Vår omställningsförsäkring kan ses ett komplement till den lagstadgade omställningspensionen. Läs mer på Pensionsmyndighetens hemsida.

Fullständig information hittar du i våra försäkringsvillkor och förköpsinformation.

Önskar du en livförsäkring med engångsutbetalning – läs mer om vår livförsäkring.

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?