Räkna ut din premie

RÄKNA UT VAD OMSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING KOSTAR

Här kan du själv räkna ut vad din omställningsförsäkring kostar. Lägsta premie per betalningstillfälle är 1 000 kronor.

Beräkningen är gjord som en kapitalförsäkring, skatteklass K, d.v.s. försäkringen är inte avdragsgill och utfallande försäkringsbelopp är inte inkomstskattepliktiga.

Besöker du sidan med mobil, vrid den till landskapsläge för bättre visning.

RÄKNA UT VAD TIDSBEGRÄNSAT FAMILJESKYDD KOSTAR

Här kan du själv räkna ut vad ditt tidsbegränsade familjeskydd kostar.

Beräkningen är gjord som en kapitalförsäkring, skatteklass K, d.v.s. försäkringen är inte avdragsgill och utfallande försäkringsbelopp är inte inkomstskattepliktiga.

Besöker du sidan med mobil, vrid den till landskapsläge för bättre visning.

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?