Livförsäkring

Änke- och Pupillkassan. Bästa livförsäkringen?

LIVFÖRSÄKRING

Änke- och Pupillkassans livförsäkring utbetalas med ett engångsbelopp och skyddar din familj ekonomiskt om du avlider. Det unika med försäkringen är att den är återbäringsbildande. Med det menas att det överskott som uppstår fördelas till respektive försäkring. En del av återbäringen används till att sänka framtida premier, vilket betyder att försäkringen kan bli billigare, men aldrig dyrare än vad som från början avtalats. Lever du när försäkringen upphör betalar vi ut eventuell slutåterbäring till dig.

Livförsäkringen kan i allmänhet tecknas om du är frisk, ännu inte fyllt 70 år och är bosatt i Sverige. Den kan gälla fram till du fyller 80 år. Kortaste försäkringstid är 5 år. Det lägsta försäkringsbeloppet är 500 000 kronor (fr.o.m. 1/1 2017), högsta är 10 miljoner kronor. Hur stor försäkring och hur lång försäkringstid du kan välja är bl.a. beroende av din ålder. Premie för försäkringen betalas normalt under hela försäkringstiden men du kan också välja en kortare tid. Du kan välja att betala per helår, halvår eller per kvartal. Du kan också välja att betala en engångspremie. Lägsta premie per betalningstillfälle är 1 000 kronor.

Tre goda skäl att välja vår livförsäkring

  1. Om du avlider betalar vi ut livförsäkringen med ett engångsbelopp.
  2. Återbäringsbildande. Eventuellt överskott i verksamheten fördelas till respektive försäkring. Överlever du din försäkring kan det bli aktuellt med slutåterbäring.
  3. Stabil ekonomi, starka nyckeltal och bra kundurval.

Mottagare av försäkringsbeloppet

Du bestämmer själv vem som ska vara förmånstagare dvs. vem eller vilka som ska få ta del av försäkringsbeloppet om du skulle avlida. Vanligtvis är att det är den närmaste familjekretsen som avses men det kan också vara en kompanjon eller någon annan person som du vill skydda ekonomiskt.

Skatteregler

Kapitalförsäkring – skatteklass K. Premien som betalas för livförsäkringen är inte avdragsgill i självdeklarationen. Det försäkringsbelopp eller slutåterbäring som utbetalas är befriade från inkomstskatt enligt gällande skattelag.

Betalar arbetsgivaren premien kan den utgöra en skattepliktig förmån.

ANSÖK OM LIVFÖRSÄKRING

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?