Bästa livförsäkringen?

BÄSTA LIVFÖRSÄKRINGEN?

Änke- och Pupillkassan är troligen världens äldsta livförsäkringsbolag. Förmodligen är vi också det minst kända, trots att vi har haft över 275 år på oss att kliva ut i rampljuset. Men det har aldrig behövts, våra kunder har hittat oss ändå. Så varför dessa ord om oss själva? Jo helt enkelt för att idag vill fler veta mer om vad vi kan och vad vi gör. Framför allt vill många veta varför Änke- och Pupillkassan är bättre när det gäller efterlevandeskydd än större och betydligt mer kända bolag.

Varför välja Änkan?

Svaret är lika enkelt som osvenskt. Vi kan nämligen skryta med en osedvanligt god ekonomi och om unika nyckeltal som gör oss ekonomiskt hållbara för lång tid framöver. Under de senaste 20 åren har till exempel vår återbäringsränta i genomsnitt legat på nästan 9 procent per år. Vår solvensgrad är idag cirka 5 gånger större än vad som krävs för att vi ska kunna hålla det vi lovar.

Vår goda ekonomi sitter i väggarna

Vår goda ekonomi säger ändå inte allt om oss. Siffrorna är bara ett tecken på något mer djupgående, något som inte riktigt med ord kan förklaras varför vi har lyckats så bra under så många år. Själva är vi övertygade om, att vår bakgrund och våra värderingar spelar en avgörande roll. Utan dem hade vi idag varit som alla andra. Gångna tiders moral sitter i våra väggar och har präglat vårt förhållande till andras pengar, vår placeringsfilosofi och vår syn på oss själva. Så har det varit under alla år som vi varit verksamma och så kommer det också att förbli.

Vår historia är längre än lång

1740 är det år vi officiellt räknar som vårt startår. 1784 blev vi ett försäkringsbolag öppet för alla. Vår mission har allt sedan dess varit att erbjuda ett ekonomiskt skydd till efterlevande vars försörjare avlider oväntat tidigt. Alltid utan egen vinning.

Vinst blir återbäring

Vi är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag och våra försäkringstagare är också våra ägare. Allt överskott kommer därför dem till godo i form av återbäring, sänkta premier eller konsolidering av verksamheten. Oftast en kombination av alla tre. Några andra ägare än våra försäkringstagare finns inte. Vi blir vid vår läst och ägnar oss inte åt någon annan kostnadsdriven verksamhet inom andra försäkringsområden eller bankrörelser.

Hållbar kapitalförvaltning

Vår syn på kapitalförvaltning är basen i vår verksamhet. Tidigt i början av 1800-talet togs ett avgörande beslut i frågan om hur dåtidens samlade vinstmedel på hela 1,7 miljoner skulle användas. Det beslöts att pengarna skulle konsolideras i verksamheten i stället för att förlösas. Beslutet blev vägledande och grundplåten till vår goda ekonomi var därmed lagd. Det är bolagets stämma, det vill säga försäkringstagarna själva som i sista hand har beslutanderätten över bolaget, de lyssnar till en professionell rådgivare, men styrs förstås av sitt förnuft, med fokus på långsiktighet, trygghet och tillväxt. Nu som då.

Din röst, vår lag

För våra försäkringstagare, våra ägare, innebär vår ömsesidiga bolagsform att de är med och påverkar avgörande beslut för bolagets skötsel och framtid genom att göra sina röster hörda på bolagets stämma. Vi är ett litet bolag och avståndet mellan ledning, styrelse och försäkringstagare är kort.

Inga andra verksamheter

Vi ska vara ett livförsäkringsbolag och inget annat. Därmed har vi också befriat oss själva från andra affärsrisker än vad som krävs för att framgångsrikt utveckla vår kärnverksamhet, det vill säga våra livförsäkringar.

Effektiv adminstration

Vi är ett litet bolag – med små kostnader och stora nyckeltal. Vi har en aktiv styrelse, en verkställande direktör och tre anställda som sköter vår administration. Det är allt som behövs.

Välkommen till det lilla försäkringsbolaget med de stora förmånerna

ANSÖK OM LIVFÖRSÄKRING

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?