Gör tre val

GÖR TRE VAL

Du väljer själv hur din försäkring ska utformas. För att få en livförsäkring med det försäkringsbelopp som passar dig och din familj gör du följande tre val:

1. Välj försäkringsbelopp

Tänk igenom hur mycket din familj behöver om du skulle avlida. Försäkringsbeloppet kan tecknas med lägsta belopp på 500 000 kronor (fr.o.m. 1/1 2017) och med en övre gräns på 10 miljoner kronor. Om du behöver hjälp med att se över ditt totala familjeskydd kan du kontakta oss eller en försäkringsförmedlare.

2. Välj försäkringstid

Du väljer själv hur länge du vill att livförsäkringen ska gälla. Försäkringen kan gälla fram till du fyller 80 år. Men många väljer att ha ett skydd till dess de går i pension eller tills barnen klarar sig själva ekonomiskt.

3. Välj premiebetalningstid

Du kan välja hur länge du vill betala premie. Det vanliga är att man betalar premie under hela försäkringstiden, men man kan välja kortare tid. Du kan välja att betala per helår, halvår eller kvartal. Du kan även betala med en engångspremie.

Lägsta premie per betalningstillfälle är  1 000 kronor.

Ett exempel:

En 35-åring väljer ett livförsäkringsbelopp på 1, 5 miljoner kronor fram till 65 års ålder. För det betalas cirka 6 500 kronor per år i avtalad premie. Återbäringen kan innebära att de framtida premierna blir lägre.

Fullständig information hittar du i våra försäkringsvillkor och förköpsinformation.

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?