Räkna ut vad din försäkring kostar

Din premie bestäms av en rad olika faktorer, bland annat din ålder, vilket försäkringsbelopp du väljer och hur länge försäkringen ska gälla. Du kan välja att betala premien per helår, halvår eller kvartal, men du kan även välja att betala hela premien som en engångsbetalning. Genom att välja en engångsbetalning ökar du dina chanser till en större slutåterbäring.

När är du född?

Du kan i allmänhet teckna livförsäkring hos oss från det att du fyller 18 år fram till månaden innan du fyller 70 år.

Du måste vara år för att ansöka om livförsäkringen.

Välj önskad försäkringstid, betalningstid och försäkringsbelopp

Försäkringstid

Man får högst vara 80 år när försäkringen går ut.

Betalningstid

Premien för försäkringen betalas normalt under hela försäkringstiden, max fram till 70 års ålder, men du kan även välja en kortare premiebetalningstid. Du kan också välja att betala en engångspremie.

Försäkringsbelopp eller premie

Här kan du räkna på försäkringsbelopp från 500.000 kronor upp till 100 prisbasbelopp (2018: 4.550.000 kronor). Om du är intresserad av ett högre försäkringsbelopp ber vi dig att kontakta oss. Efter 70 års ålder är högsta möjliga försäkringsbelopp 1.000.000 kronor och efter 75 år är högsta möjliga försäkringsbelopp 500.000 kronor. Tänk igenom hur mycket den du vill skydda ekonomiskt behöver ifall du skulle avlida. Ange sedan det försäkringsbelopp du vill att dina efterlevande ska få, eller den årspremie du känner att du kan avvara.

Försäkringsbelopp
Premie per år
Försäkringsbelopp Avtalad premie
Rabatterad premie * Total återbäring efter försäkringstiden *

* Rabatterad premie och total återbäring efter försäkringstiden innebär ingen utfästelse. Vi har räknat med en genomsnittlig återbäringsränta på 8% och använt dagens förutsättningar och metod för hela perioden.

Försäkringsbelopp
Avtalad premie
Rabatterad premie *
Total återbäring efter försäkringstiden *
Försäkringsbelopp
Avtalad premie
Rabatterad premie *
Total återbäring efter försäkringstiden *
Försäkringsbelopp
Avtalad premie
Rabatterad premie *
Total återbäring efter försäkringstiden *
Försäkringsbelopp
Avtalad premie
Rabatterad premie *
Total återbäring efter försäkringstiden *

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?