Bolåneförsäkring

låneskydd

Bolåneförsäkring

Låneskydd eller bolåneskydd är en form av försäkring som erbjuds av flera banker. Försäkringen täcker den försäkrades del av lånet om denne skulle avlida. För vissa kan låneskyddet vara en bra affär, men för många kan en vanlig livförsäkring faktiskt ge ett bättre skydd.

Bankernas låneskydd upphör vanligen vid 65 års ålder, i många fall ännu tidigare, men idag har många kvar sina lån längre än så och står då oförsäkrade. Bankerna har dessutom olika tak för låneskyddet, vanligt är 1,5–2 miljoner kronor, och i takt med att våra lån blir allt högre finns en risk att låneskyddet inte räcker till för att täcka lånebeloppet vid ett dödsfall.

Med vår livförsäkring kan du få ett högre försäkringsbelopp och fr.o.m. 1/1 2017 kan försäkringstiden gälla upp till 80 års ålder!

Det finns också ytterligare en väsentlig skillnad mellan låneskydd och vanliga livförsäkringar.

När lånet, genom låneskyddsförsäkringen, blir löst ökar i praktiken värdet på dödsboets tillgångar. Utbetalning från en livförsäkring går däremot till förmånstagare som du själv valt och påverkar därmed inte dödsboets värde. För den som är gift eller sambo med testamente kan låneskydd vara en bra idé, men för andra kan de innebära problem då någon annan person än den avlidnes sambo kan ärva dennes del av boendet och måste lösas ut av den överlevande.

Hos oss kan du teckna en livförsäkring på upp till 10 miljoner kronor till dess att du fyller 70 år. Vår livförsäkring är dessutom återbäringsgrundande vilket betyder att det i många fall långsiktigt kan bli billigare än bankernas låneskydd, och dessutom ge ett bättre skydd.

Läs mer om vår livförsäkring

Räkna ut din premie

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?