2023.10.4| Pressrelease

Änkan erbjuder fortfarande den höga räntan på 16 procent

Änkans halvårsbokslut visar ett gott resultat och den kollektiva konsolideringen är fortsatt hög. Det gör att styrelsen vid sitt möte i september har beslutat att behålla en återbäringsränta på 16 procent.

Niclas Fredrikson om Änkans totalavkastning vd Änkan


– Vi har haft en god avkastning på kapitalet och har ett riktigt bra försäkringsresultat. Rent krasst betyder det att vi har haft få dödsfall i beståndet, vilket såklart är glädjande på flera sätt!, säger Niclas Fredrikson, vd på Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige.

Den positiva portföljavkastning och den hållbara affärsmodellen skapar goda intäkter och kostnader som ligger på en låg nivå. Genom den digitala transformationen som Änkan har genomgått senaste tiden är bolaget rustat för att fortsatt kunna jobba kostnadseffektivt framåt.

– Investeringen bär redan frukt eftersom digitaliserade arbetssätt gör att vi sparar tid på samma gång som vi kan ge ännu bättre service till våra kunder, som ju också är delägare. säger Niclas.
Här kan du läsa mer om hur återbäringsräntan fungerar i praktiken.

Kort om Änkan

Änkan är expert på livförsäkringar och vi erbjuder återbäring på livförsäkring något som är unikt på marknaden. Änkans affärsidé är enkel och den har behållit sin kraft under snart 300 år; Vi skapar framtidstro och frihet för familjer, genom stabil och ekonomisk trygghet. Om familjens inkomst minskar på grund av dödsfall ska de efterlevande åtminstone inte lida ekonomiskt.

Bolaget är stabilt och besitter stor kunskap och expertis kring livförsäkringar. Självklart har Änkans erbjudande utvecklats tillsammans med världen omkring oss. Familjer kan se ut på många olika sätt och det gör även våra livförsäkringar.

Kontakt: Niclas Fredrikson, vd för Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige:
niclas.fredrikson@ankepupillkassan.se, 0768-17 13 77.

Ring oss på

08-10 60 00