Vad är en livförsäkring?

En livförsäkring ger dina närstående möjligheten att slippa oroa sig över ekonomin när de bearbetar sorgen och ställer om livet efter en smärtsam förlust.

Varför teckna en livförsäkring?

En livförsäkring är en försäkring som betalas ut till dina anhöriga eller din affärspartner om du avlider. Försäkringen skyddar dina närstående ekonomiskt och underlättar i en tid av ovisshet och sorg. De flesta känner till begreppet livförsäkring och vet att man bör ha en, men många tycker att konceptet känns krångligt och man skjuter gärna upp döden på framtiden.

Men vi måste tala om döden – förr eller senare kommer den. Om du är lyckligt lottad är döden något i din avlägsna framtid, men om den mot förmodan kommer tidigare än planerat är det viktigt att du har en livförsäkring som skyddar dina närstående som inte har planerat för ett liv utan dig. En livförsäkring kan göra att dina närstående kan bo kvar i ert gemensamma hus, ställa om livet, eller behålla företaget.

Hur tecknar man en livförsäkring?

När du tecknar en livförsäkring väljer du försäkringsbelopp och betalar därefter en premie (en summa) baserad på beloppet och din ålder. Du kan teckna flera livförsäkringar som alla betalar ut pengar om du avlider. Dina olika livförsäkringar kan ha olika belopp och förmånstagare (de som ska få pengarna), vilket är praktiskt om det till exempel finns olika familjekonstellationer i ditt liv (särkullbarn, sambo, föräldrar eller syskon som behöver stöd), eller om du är företagare och vill skydda både dina anhöriga och din affärspartner.

Vad ska man tänka på när man tecknar en livförsäkring?

När du tecknar en livförsäkring ska du fatta fem större beslut:

  • Vem ska vara förmånstagare – vem får pengarna om du avlider?
  • Hur stort ska försäkringsbeloppet vara – hur mycket pengar betalas ut till förmånstagaren om du avlider?
  • Hur länge ska försäkringen gälla?
  • Hur vill du betala premien – kvartalsvis, halvårsvis, årsvis, eller som ett engångsbelopp?
  • Hur ska pengarna betalas ut – som ett engångsbelopp eller månadsvis?

Vad kostar en livförsäkring?

De flesta livförsäkringar har en låg månadspremie när man först tecknar dem, men premien höjs sedan varje år. Det beror på att försäkringen ser högre ålder som högre risk. Så tänker inte vi.

Vi slår ut hela kostnaden under försäkringstiden så att du betalar lika mycket varje gång. Därför kan vår livförsäkring se dyr ut när du jämför första årets premie med andra försäkringsbolag. Det som är speciellt med våra livförsäkringar är att vi inte höjer premien under försäkringsperioden. Tvärtom! Eftersom vi placerar dina pengar klokt finns det god chans att du kan få tillbaka en del av din premie. Läs mer om vår återbäring här.

Vill du teckna en livförsäkring?

Eller undrar du över något? Vi vet att det kan vara svårt att fatta beslut och att livförsäkringar kan verka krångligt – men det behöver inte vara det. Hör av dig så hjälper vi dig vidare.

Vanliga frågor och svar om våra livförsäkringar

Ring oss på

08-10 60 00