Om du inte är nöjd

Änkan är ett kundägt bolag. Därför är det extra viktigt att du som kund förstår varför vi fattar de beslut vi gör. Vi vill höra från dig om du tycker att något inte har fungerat som det ska. Gör så här om du vill framföra synpunkter eller begära omprövning av ditt ärende:

  1. Kontakta i första hand din handläggare.
  2. Om du fortfarande är missnöjd kan du kontakta Änkans VD, som också är klagomålsansvarig, Niclas Fredrikson på telefon 08 10 60 00 eller e-post info@ankepupillkassan.se.
  3. Om vi inte kan lösa ärendet tillsammans och tvisten handlar om en försäkringsmedicinsk fråga kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden på telefon 08 522 78 720.
  4. Vid övriga tvister kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden på telefon 08 508 860 00.
  5. Sista alternativet är att väcka talan i allmän domstol.

Som konsument kan du även vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå för rådgivning och information på telefon 0200 225 800.

Du kan även kontakta Konsumentverket på telefon 0771 42 33 00 eller din kommunala konsumentvägledare.

Ring oss på

08-10 60 00