Penningtvätt

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) är ett administrativt regelverk som gäller för företag inom vissa sektorer. Regelverket syftar till att förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt och terrorism.

Penningtvätt är när pengar från brottslig verksamhet eller pengar som inte har tagits upp för beskattning omvandlas till tillgångar som kan redovisas eller konsumeras öppet. Det kan vara pengar från narkotika- eller vapenhandel, skattebrott, smuggling, rån, bedrägerier, utpressning med mera.

Finansiering av terrorism är att ekonomiskt stödja terrorism. Med detta menas att lämna direkta bidrag samt att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller andra tillgångar som ska finansiera terrorism.

För att motverka penningtvätt ställer vi frågor och legitimerar dig med giltig id-handling i samband med att du tecknar en försäkring. I vissa fall behöver du uppge varifrån pengarna kommer och vilket försäkringsbehov du har.

Du som företräder ett företag eller är egen företagare behöver också visa giltig id-handling samt att du har rätt att företräda företaget. Vi behöver också veta vem eller vilka som äger mer än 25 procent av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande. Det kan också bli aktuellt att besvara frågor om företagets verksamhet och omsättning.

Mer information om regelverket finns på www.fi.se.

Ring oss på

08-10 60 60