Ett modernt livförsäkringsbolag med lång historia

Änkan är ett av världens äldsta livförsäkringsbolag och ett av få bolag i Sverige som erbjuder livförsäkring med återbäring. Tiderna och vårt erbjudande har förändrats sedan Änkan grundades år 1740 men vårt löfte till våra kunder förblir detsamma: Med trygghet i centrum skyddar vi familjens ekonomi oavsett livssituation och familjekonstellation.

Hilleström- Änkan i Gamla Stan

Allt började med en skattkista

Vi har funnits länge – det hör du kanske på vårt namn: Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige. Men de flesta kallar oss kort och gott för Änkan.

År 1740 gick flera familjer ihop och sparade ett gemensamt kapital i en skattkista. Pengarna skulle fungera som ett efterlevandeskydd om en familjeförsörjare avled. En modern och uppfinningsrik tanke på den tiden. 

Vår affärsidé är enkel och har behållit sin kraft sedan 1700-talet: Om familjens inkomst minskar på grund av ett dödsfall ska de efterlevande åtminstone inte lida ekonomiskt. Under nästan 300 år har vi successivt moderniserat vårt erbjudande på ett nytänkande sätt – det är därför vi har överlevt så länge.

Skattkistan från 1700-talet står på vårt kontor än idag, dock utan någon skatt. Skatten finns istället förvaltad i fonder och andra värdepapper som sörjer för dina anhöriga i framtiden och kan generera återbäring till dig som överlever din försäkring.

Specialister på livförsäkringar

Änkan har överlevt namnbyten, statskupper, förlusten av Finland, flera ekonomiska depressioner, två världskrig och en digital omställning. Med tiden har vi vuxit till erfarna specialister på moderna livförsäkringar – ja, man kan säga att vi är experter på allt mellan liv och död.

Med blicken mot framtiden och fötterna i nuet fortsätter vi att finnas här hela vägen från intresseanmälan till avslutad försäkring – så att du och dina närstående ska känna er trygga oavsett vad som händer i framtiden.

Tre godbitar ur arkivet

1.

Carl Michael Bellman sökte jobb hos oss år 1762 men fick inte tjänsten eftersom han inte kunde ställa upp med den ekonomiska säkerhet som krävdes på den tiden.

2.

Änkan har alltid välkomnat försäkringstagare oavsett yrke. Några yrken som fanns representerade på 1700- och 1800-talet var kryddkrämare, sidenfärgare och hattstofferare.

3.

Genom åren har vi bland annat försäkrat Gustav III:s finansminister Johan Liljencrantz, möbelsnickaren Georg Haupt, och skalden Carl Michael Bellman.Änkans tidslinje

1740: Enke- och Pupillcassan grundas. På 1700-talet beviljar kungen en årlig pension till änkor efter avlidna statstjänstemän men förmånen missbrukas och stramas åt. Detta leder till att kommersrådet Anders Lissander samlar ihop sina statsanställda bekanta och bildar Sveriges första livförsäkringsbolag: Civilstatens Enke- och Pupillcassa.

1762: Carl Michael Bellman söker jobb som kamrer hos Militiestatens Enke- och Pupillcassa men kan inte ställa upp med den ekonomiska säkerhet som krävs och får inte jobbet.

1783: Civilstatens Enke- och Pupillcassa och Militiestatens Enke- och pupillcassa slås ihop och blir Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige. Bolaget blir ett ömsesidigt livförsäkringsbolag som är öppet för alla. Överstelöjtnant friherre Lagerbjelke är drivande vid omorganiseringen och kan betecknas som den nya kassans grundare.

1784–1790: Sämre villkor för de försäkrade och rimligare villkor för bolaget gör att bolaget växer långsamt. I genomsnitt växer bolagets kundkrets bara med 1,4 personer per år. Det är först under andra halvan av 1800-talet som tillväxten tar fart.

1799: Bolaget förvärvar fastigheten Storkyrkobrinken 11 och driver sin verksamhet härifrån i över 150 år.

1860: Generallöjtnant friherre Fabian Wrede blir ordförande och inför statistiska och matematiska modeller. Wrede skapar dödlighetstabeller baserat på erfarenhet från de försäkrade i Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige. Tabellerna får stor betydelse även för andra försäkringsbolag.

1918-1920: Spanska sjukan, en ovanligt svår och dödlig form av influensapandemi, sprids över världen. Ungefär 35 000 av Sveriges då 6 miljoner invånare dog av sjukdomen. Bolagets försäkringsresultat påverkades inte av pandemin. 

1968: Änke- och Pupillkassan köper fastigheten Munkbron 9 och flyttar verksamheten hit.

2000: Bolaget tar sitt första digitala steg från excelblad till ett digitalt försäkringssystem.

2008: Änke- och Pupillkassan lanserar en ny livförsäkring för att tillgodose kundernas efterfrågan. Den nya livförsäkringen blir ett alternativ till livförsäkring med månadsutbetalning och betalar ut ett engångsbelopp om den försäkrade avlider.

2017: Änkan börjar sin digitaliseringsresa och kunder kan nu ansöka om livförsäkring via webben. Genom denna nya kanal ökar också andelen kvinnliga försäkringstagare.

2020-22: Covidpandemin sprids över världen. Bolaget ser över sina rutiner och ändrar arbetssätt. Alla medarbetare arbetar hemifrån fram till våren 2022. De högre dödstalen orsakade av pandemin påverkar inte Änkans försäkringsresultat.

Visste du att?

Pupill är ett gammalt ord för ett omyndigt, föräldralöst barn.

Samma tanke – modernare försäkringar

Vi skyddar familjers ekonomi om familjeförsörjaren avlider. Det har vi gjort i snart 300 år. Vi är glada att få föra vidare denna fina tradition. Läs mer om våra livförsäkringar här.

Ring oss på

08-10 60 00