Livförsäkring med månadsutbetalning

Änkan erbjuder olika livförsäkringar med olika lång månadsutbetalning. Alla skyddar dina närstående ekonomiskt genom att betala ut livförsäkringen månadsvis i en tid av förändring.

Änkans livförsäkringar med månadsutbetalning

Pengar kan verka obetydligt i sammanhanget, ändå är det just en stabil ekonomi som kan vara nyckeln till trygghet om det otänkbara skulle inträffa. Att planera och teckna ekonomiskt skydd för dina närstående är ett av de bästa sätten att visa omtanke på.

Vi erbjuder olika livförsäkringar med månadsutbetalning som alla ersätter hela eller delar av inkomstbortfallet som uppstår om du avlider. Om du lever när den avtalade försäkringstiden löper ut har du möjlighet till en slutåterbäring. Försäkringarna har mycket gemensamt och skiljer sig främst på utbetalningstiden.

Här nedan går vi igenom de olika försäkringarna så att du kan fatta ett välgrundat och tryggt beslut som du känner dig nöjd med.

Livförsäkring med månadsutbetalning i fem år

Pengarna i försäkringen betalas ut månadsvis under fem år och kan ses som en slags omställningsförsäkring för dina efterlevande. Försäkringen betalas ut till dina förmånstagare varje månad i fem år från din bortgång, oavsett när du avlider under försäkringstiden.

 • Du kan teckna denna livförsäkring om du har fyllt 18 år men ännu inte fyllt 70 år, är frisk, och har varit bosatt i Sverige utan avbrott de senaste tre åren. I vissa fall kan du teckna försäkringen även om du har bott i Sverige kortare än tre år. 

 • Den kortaste försäkringstiden du kan teckna är 5 år och den längsta är till månaden innan du fyller 75 år.

 • Det lägsta försäkringsbeloppet är 120 000 kronor per år, det vill säga 10 000 kronor per månad betalas ut till din förmånstagare om du avlider.

 • Du betalar premien kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis under hela försäkringstiden, men du kan välja att betala en högre premie under en kortare tid eller en engångssumma.

 • Försäkringen kan tecknas som en kapitalförsäkring (skatteklass K) eller placeras i en tjänstepensionsförsäkring.
 • Livförsäkring med månadsutbetalning försäkringstiden ut

  Pengarna i försäkringen betalas ut månadsvis under de månader som är kvar av försäkringstiden när du avlider. Om du till exempel har tecknat försäkringen på tio år men avlider efter tre år betalas försäkringen ut under sju år efter din bortgång.

 • Du kan teckna denna livförsäkring om du har fyllt 18 år men ännu inte fyllt 70 år, är frisk, och har varit bosatt i Sverige utan avbrott de senaste tre åren. I vissa fall kan du teckna försäkringen även om du har bott i Sverige kortare än tre år.

 •  Den kortaste försäkringstiden du kan teckna är 5 år och den längsta är till månaden innan du fyller 80 år.

 • Det lägsta försäkringsbeloppet är 60 000 kronor per år, det vill säga 5 000 kronor per månad betalas ut till din förmånstagare om du avlider.

 • Du betalar premien kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis under hela försäkringstiden, men du kan välja att betala en högre premie under en kortare tid eller en engångssumma.

 • Försäkringen kan tecknas som en kapitalförsäkring (skatteklass K) eller placeras i en tjänstepensionsförsäkring

 • Livförsäkring med månadsutbetalning livet ut

  En exklusiv specialförsäkring för dig som vill att ditt barn får månatliga utbetalningar under hela sin livstid. Försäkringen tecknas på två personer: en försäkrad, till exempel en förälder, och en medförsäkrad, till exempel ett barn. Vi behöver bara en hälsodeklaration från den försäkrade. Försäkringen gäller så länge den medförsäkrade lever. Om den medförsäkrade dör före den försäkrade avslutas försäkringen.

 • Du kan teckna denna livförsäkring om du har fyllt 18 år men ännu inte fyllt 70 år, är frisk, och har varit bosatt i Sverige utan avbrott de senaste tre åren. I vissa fall kan du teckna försäkringen även om du har bott i Sverige kortare än tre år.

 •  Du betalar premien som längst till att du fyller 70 år, men du kan välja kortare betalningstid.

 • Det lägsta försäkringsbeloppet är 12 000 kronor per år, det vill säga 1 000 kronor per månad betalas ut till den medförsäkrade om du avlider.

 • Du betalar premien kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis under hela försäkringstiden, men du kan välja att betala en högre premie under en kortare tid eller en engångssumma.

 • Försäkringen tecknas som en kapitalförsäkring (skatteklass K).


 • Föredrar du en livförsäkring med engångsutbetalning? Läs om den varianten här.

  Hur kan man tänka kring månadsutbetalningar?

  En livförsäkring med månadsutbetalning betalas ut till din förmånstagare månadsvis i fem år, eller under tiden som är kvar av försäkringsperioden – beroende på vilken variant du väljer när du tecknar försäkringen. Besök gärna försäkringsguiden och låt dig inspireras av hur våra kunder har tänkt kring just dessa livförsäkringar och andra varianter.

  Änkans återbäring

  Vår återbäring är unik. När du tecknar en livförsäkring hos oss investerar vi din premie, som (förhoppningsvis) genererar avkastning.

  Tack vare våra placeringar har du – om du överlever din försäkring – möjlighet till en slutåterbäring när försäkringen löper ut. Vår genomsnittliga årliga avkastning på åtta procent har gjort att våra försäkringstagare har kunnat glädja sig åt decennier av stabila finanser och en välkommen återbäring.

  Livförsäkring med månadsutbetalning i fem år

  Här hittar du villkor och dokument om Änkans livförsäkring med månadsutbetalning i fem år (även kallad Omställningsförsäkring)

  Livförsäkring med månadsutbetalning försäkringstiden ut

  Här hittar du villkor och dokument om Änkans livförsäkring med månadsutbetalning försäkringstiden ut (även kallad Temporärt familjeskydd).

  Livförsäkring med månadsutbetalning livet ut

  Här hittar du villkor och dokument om Änkans livförsäkring med livsvarig månadsutbetalning (även kallad Livsvarigt familjeskydd)

  Ring oss på

  08-10 60 60