Information för Amerikanska medborgare

Änke- och Pupillkassan kan inte försäkra personer med amerikanskt medborgarskap. Det gäller även personer med både svenskt och amerikanskt medborgarskap, så kallat dubbelt medborgarskap. Anledningen är att vi skattemässigt inte får hantera amerikanska medborgare.

Skattskyldighet i USA (FATCA)

Sverige har ingått ett skatteavtal med USA. Den som är skattskyldig i USA omnämns i den svenska lagstiftningen som amerikansk person, så kallade US persons – personer som har amerikanskt medborgarskap (även dubbelt) oavsett var de är bosatta, personer som är bosatta i USA, eller personer som har permanent rätt att vistas i USA, så kallat Green card.

Detta gäller även för de som avsagt sig sitt amerikanska medborgarskap eller som tidigare varit innehavare av så kallat Green card. Särskilda övergångsregler gäller för dessa. Läs mera på www.irs.gov

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) är en amerikansk lagstiftning som syftar till att ge USA större möjligheter att hitta personer utomlands som är skatt- och deklarationsskyldiga i USA. Den som är skattskyldig i USA är också deklarationsskyldig där.

Även företag som är skattskyldiga enligt USA:s lagstiftning är amerikanska personer och omfattas av FATCA.

Läs mera om FATCA på www.skatteverket.se

Ring oss på

08-10 60 00