2024.04.26| Pressrelease

Änkan höjer återbäringsräntan till 16 procent

Styrelsen i Änkan har beslutat att höja återbäringsräntan till 16 procent från 1 maj 2024. Bolagets ekonomi är stark och under första kvartalet 2024 hade bolaget en totalavkastning på 4,7 procent och en kollektiv konsolidering på 171 procent. 

Niclas Fredrikson, Änkan

Under hela 2023 hade bolaget en återbäringsränta på 16 procent och den sänktes från 1 januari till 10 procent. Den goda avkastningen på tillgångarna under årets första kvartal gör att vi nu kan glädja kunderna med att nu återigen ge en ränta på 16 procent.

Hos Änkan finner kunderna ett långsiktigt ekonomiskt skydd för sina närstående men också möjlighet till en bra affär. Genom den unika premiemodellen får kunderna tillbaka allt överskott som försäkringen bidragit med.

Långsiktigheten i affären och bolagets strategi gör att vi är extra stolta över de ekonomiska nyckeltalen över en femårsperiod.

● Genomsnittlig återbäringsränta över fem år är 11,3 procent

● Genomsnittlig totalavkastning över fem år är 10,4 procent

– Överskott i bolaget kommer från en bra avkastning på våra tillgångar, ett bra försäkringsresultat och god kostnadskontroll säger Niclas Fredrikson, vd för Allmänna Änke- och Pupillkassan.

Kort om Änkan

Änkan är expert på livförsäkringar och vi erbjuder återbäring på livförsäkring, något som är unikt på marknaden. Änkans affärsidé är enkel och den har behållit sin kraft under snart 300 år. Vi skapar 
framtidstro och frihet för familjer, genom stabil och ekonomisk trygghet. Om familjens inkomst minskar på grund av dödsfall ska de efterlevande åtminstone inte lida ekonomiskt.

Bolaget är stabilt och besitter stor kunskap och expertis kring livförsäkringar. Självklart har Änkans erbjudande utvecklats tillsammans med världen omkring oss. Familjer kan se ut på många olika sätt och det gör även våra livförsäkringar.

Kontakt: Niclas Fredrikson, vd för Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige

niclas.fredrikson@ankepupillkassan.se, 0768-17 13 77.

Räkna på livförsäkring!

Ring oss på

08-10 60 00