2023.12.29| Pressrelease

Änkans återbäringsränta är 10 procent och premierabatten höjs från 1 januari

Änke- och Pupillkassans kunder har haft en återbäringsränta på 16 procent under hela 2023. Från och med den 1 januari 2024 är den 10 procent. Det innebär att Änkan fortsatt erbjuder marknadens högsta återbäringsränta.

Änkans återbäringsränta, Niclas Fredrikson

– Vi erbjuder återbäring på livförsäkring, något som är unikt på marknaden. Det är fantastiskt att vi under ett helt år har kunnat erbjuda en återbäringsränta på 16 procent. Nu sänker vi den till 10 procent. Långsiktigheten finns med i vår affärsmodell, alltid med målet att generera stabil utveckling för att värna framtida generationer. Det är roligt att få ge tillbaka till våra kunder på det här sättet, säger Niclas Fredrikson, vd på Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige.

Höjd premierabatt ger sänkt månadspremie för många kunder

– Änkans livförsäkring har en premie som är garanterad och inte blir högre med åren och med en möjlighet att få tillbaka en slant när försäkringstiden löper ut. För kunder med engångsutbetald försäkring höjer vi dessutom premierabatten med 19 procent med start i januari. Målet är och har alltid varit att erbjuda en försäkring som skapar lugn och frihet i form av ekonomisk trygghet, säger Niclas. 

Från och med den 1 januari höjer bolaget alltså premierabatten med 19 procent, för de kunder som har engångsutbetald livförsäkring. Sett till hela beståndet av livförsäkringar med engångsbelopp uppgår premierabatten hos Änkan till cirka 22 procent av avtalad premie från januari 2024.

Läs mer om våra livförsäkringar

Ring oss på

08-10 60 00