2022.09.12| Pressrelease

Änke- och Pupillkassan behåller återbäringsräntan på tio procent

Efter gårdagens styrelsemöte kan Änke-och Pupillkassan ge glädjande besked åt sina kunder. Trots en volatil marknad har Änkan valt att behålla sin återbäringsränta på tio procent.

”Vi går starka in i årets sista kvartal, vilket gör att vi kan fortsätta erbjuda våra kunder en lönsam återbäring, tillsammans med vårt trygga efterlevandeskydd. Det känns förstås väldigt bra.” säger Niclas Fredrikson, VD.”

Niclas menar att det finns en god intern stabilitet inom organisationen som formats under bolagets närmare tre sekler långa existens.

“Änkan har överlevt två världskrig, pandemier och globala kriser. Vi har starka rötter och vi fortsätter att växa även när omvärlden blåser.”

Det finns ett fortsatt stort behov av livförsäkringen, men Änkan märker samtidigt en ökad passivitet hos många kunder till följd av samhällsutvecklingen.

“Många oroar sig över skenande prisnivåer och är inte mottagliga för långsiktiga investeringar, men samtidigt är det särskilt påtagligt just nu hur viktigt det är att se över sin ekonomiska trygghet och långsiktiga planering.”

Presskontakt

Niclas Fredriksson

Verkställande direktör

Niclas har jobbat med pension och försäkring sedan han tog sin universitetsexamen. Han är VD för Änkan sedan 2019. “Det roligaste med mitt jobb är att hjälpa kunder att hitta en lösning som passar just deras behov.”

Om Allmänna Änke- och Pupillkassan

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige startade 1740 och är förmodligen ett av världens äldsta livförsäkringsbolag. Vi har sedan dess fokuserat på vår kärnverksamhet – livförsäkring med efterlevandeskydd. Vi är ett litet stabilt livförsäkringsbolag med cirka 3 000 kunder och förvaltar idag 500 miljoner kronor. Som livförsäkringskund blir du delägare i bolaget och får också möjlighet till återbäring på dina insatta premier – något som är unikt hos oss. En smart livförsäkring för de omtänksamma kunderna.

Ring oss på

08-10 60 60