2020.10.1| Pressrelease

Änke- och Pupillkassan står fortsatt stabil och höjer återbäringsräntan

– Vi gick starka in i det nya året 2020. Med en konsolideringsgrad som väl översteg bolagets eget riktintervall kunde vi erbjuda våra kunder marknadens i särklass högsta återbäringsränta, säger Niclas Fredrikson, vd för Änke- och Pupillkassan.

Sedan dess har mänskligheten drabbats av en global pandemi, som har skakat även finansmarknaderna. Trots stora börsfall har bolaget stått starkt, med fortsatt god ekonomi och en kollektiv konsolidering väl inom ramen för riktlinjerna (135–165 procent).

Vi valde då, som ett resultat av kraftiga fall på de finansiella marknaderna och tillhörande osäkerheter om dess framtida utveckling, att sänka återbäringsräntan vid två tillfällen under våren berättar Niclas Fredrikson. Stabilitet och en god avkastning över lång tid är en förutsättning för att erbjuda ett tryggt efterlevandeskydd. Det gäller även i oroliga tider.

Höjer återbäringsräntan till 8% från den 1 oktober

Nu är Änke- och Pupillkassan tillbaka i ett läge där vi säkert kan höja återbäringsräntan igen. Från och med den 1 oktober ger vi våra kunder en återbäringsränta på 8 %.

Ring oss på

08-10 60 00