2022.01.28| Pressrelease

Änke- och Pupillkassans totalavkastning 22,5 procent

Bolaget arbetar långsiktigt för att skapa stabil och god avkastning och avslutar 2021 med en totalavkastning på 22,5 procent.

Ett starkt förvaltningsresultat, god kostnadskontroll och fortsatt tillströmning av nya kunder gör också att vi kan låta återbäringsräntan ligga kvar på 16 procent. Under de senaste 5 åren har bolaget haft en genomsnittlig återbäringsränta på över 11 procent.

– Vi är stolta över att över tid kunna leverera en av branschens högsta återbäringsräntor, säger Niclas Fredrikson, vd för livförsäkringsbolaget Änke- och Pupillkassan i en kommentar.

Världen återhämtade sig på ett anmärkningsvärt sätt under 2021. Den kraftiga återhämtningen som förutspåddes under sommaren när vacciner rullades ut tappade dock lite fart när smittspridningen ökade igen under hösten samtidigt som inflationen tog fart för första gången på många år. Vid slutet av året stängde många aktiemarknader, som Stockholmbörsen, på eller nära nya toppnivåer.

– Början av 2022 har varit mer turbulent i finansiella marknader i spåren av ökad inflationsoro och geopolitisk osäkerhet. Vi är ödmjuka inför detta. Pandemin är inte över ännu. Som världens förmodligen äldsta livförsäkringsbolag, vi grundades 1740, har vi emellertid god beredskap för osäkra tider med livförsäkringsmarknadens absolut bästa kollektiva konsolidering, fortsätter Niclas Fredrikson.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Niclas Fredrikson

Verkställande direktör

Niclas har jobbat med pension och försäkring sedan han tog sin universitetsexamen. Han är VD för Änkan sedan 2019. “Det roligaste med mitt jobb är att hjälpa kunder att hitta en lösning som passar just deras behov.”

Ring oss på

08-10 60 00