2023.09.29| Nyhet

Återbäringsränta på livförsäkring

Det finns två typer av livförsäkringar på marknaden. Den ena är en vanlig livförsäkring som betalar ut pengar om den försäkrade avlider, premien blir normalt högre i takt med att den försäkrade blir äldre. Den andra har en garanterad premie och är återbäringsbildande.

Återbäringsränta på livförsäkring

Den andra typen av livförsäkring, som Änkan erbjuder, har en angiven sluttidpunkt och ger möjlighet till en slutåterbäring. Det vill säga att allt överskott som försäkringen varit med och skapat betalas ut till försäkringstagaren. Det här är vi ensamma om och det är en av anledningarna till att våra kunder väljer oss.

Änkan är ett ömsesidigt bolag och eventuellt överskott delas ut till våra kunder i form av återbäring. En del av återbäringen används till att sänka framtida premier och en del betalas ut vid försäkringens slut, om försäkringstagaren inte har gått bort. Och glädjande nog får de flesta ta del av återbäringen!

– Vi är unika på marknaden med att erbjuda återbäring på livförsäkring. Vår försäkring har en premie som är garanterad och inte blir högre med åren, på samma gång som det finns möjlighet att få tillbaka en generös slant när försäkringstiden löper ut. Vi kan inte garantera återbäring, men hittills har de allra flesta fått det. Det känns fantastiskt att få ge tillbaka, säger Niclas Fredrikson, vd på Änkan.

Återbäring – några exempel från verkligheten

Hör av dig till oss om du vill veta mer om våra försäkringar.

Ring oss på

08-10 60 00