2022.04.1| Pressrelease

Återbäringsräntan ändras till 10 procent

– Vi gick starka in i det nya året 2022. Med en konsolideringsgrad som väl översteg bolagets eget riktintervall och med en totalavkastning på över 20 procent kunde vi erbjuda våra kunder en återbäringränta på 16 procent, säger Niclas Fredrikson, vd för Änke- och Pupillkassan.

Sedan dess har marknaderna påverkats negativt av inflationsoro och en geopolitisk spänning som utvecklades till krig i Ukraina. Trots börsfall står bolaget starkt med fortsatt god ekonomi.

– Stabilitet och en god avkastning över lång tid är en förutsättning för att erbjuda ett tryggt efterlevandeskydd. Det gäller även i oroliga tider. Av försiktighetsskäl väljer vi därför att sänka återbäringsräntan från och med den 1 april, berättar Niclas Fredrikson.

Niclas Fredrikson

Verkställande direktör

Niclas har jobbat med pension och försäkring sedan han tog sin universitetsexamen. Han är VD för Änkan sedan 2019. “Det roligaste med mitt jobb är att hjälpa kunder att hitta en lösning som passar just deras behov.”

Ring oss på

08-10 60 00