Livförsäkring för bonusfamiljen

Det hinner hända mycket under ett förhoppningsvis långt liv. Giftermål, barn, skilsmässa, ny kärlek och fler barn är inte helt ovanliga inslag under en människas liv. Änkan har skyddat familjens ekonomi med skräddarsydda livförsäkringar i hundratals år. Oavsett livssituation och familjekonstellation har vi en lösning för dig. 

Engagerad hjälp hela vägen

Du väljer förmånstagare

Möjlighet till återbäring

Bonusfamilj Änkan

En livförsäkring för hela livet

Med särkullbarn, ny kärlek och bonusfamilj i bilden kan det uppstå ovisshet kring arv och framtiden. Med en livförsäkring kan du trygga dina närstående som inte omfattas av arvsrätten – eller utöka arvet för de som omfattas.

Du väljer själv hur många förmånstagare du vill ha och vilka de ska vara, samt om pengarna ska betalas ut som ett engångsbelopp eller månadsvis.

Genom att teckna en livförsäkring ger du dina närstående ekonomisk trygghet i framtiden när du inte finns längre – och om du överlever din försäkring har du stor glädje av Änkans unika återbäring.

Vi hjälper dig att hitta rätt livförsäkring

Änkans livförsäkring skänker dig och dina nära trygghet i livets alla skeden. Hör av dig så hjälper vi dig hitta en lösning som passar just dig och dina familjekonstellation.

Ring oss på

08-10 60 00