Änkans unika återbäring

Änkans livförsäkring är unik – tack vare att vi investerar försäkringspremien får våra kunder tillbaka allt överskott som livförsäkringen genererar.

Premie livförsäkring

De flesta av våra försäkringstagare överlever sin livförsäkring och hinner därmed inte lösa ut den. Däremot har de stor glädje av den unika återbäringen som Änkans livförsäkring genererar. Det är detta som skiljer oss från andra livförsäkringsbolag.

Änkans unika återbäring

De flesta av våra försäkringstagare överlever sin livförsäkring och hinner därmed inte lösa ut den. Däremot har de stor glädje av den unika återbäringen som Änkans livförsäkring genererar.

Änkans livförsäkring

En livförsäkring med återbäring ger dig full trygghet under hela försäkringstiden samtidigt som du eller dina anhöriga har möjlighet att få pengar tillbaka genom det överskott som försäkringen kan generera.

Sänkt premie och unik slutåterbäring

När du tecknar en livförsäkring hos Änkan blir du delägare i bolaget. Det innebär att du får ta del av bolagets eventuella överskott. En del av återbäringen använder vi till att sänka dina framtida premier för dig som har tecknat livförsäkring med engångsutbetalning. Resten av överskottet betalar vi ut som en slutåterbäring till dina förmånstagare – eller dig om du lever när din försäkring löper ut. Änkans premiemodell innebär att du som kund, eller dina efterlevande, kan få tillbaka hela eller delar av din premie.

Skatteregler för livförsäkringen

Änkans livförsäkring kan tecknas som en kapitalförsäkring eller placeras i en tjänstepensionsförsäkring.

I en kapitalförsäkring (skatteklass K) är det utbetalda försäkingsbeloppet och slutåterbäringen fria från inkomstskatt. Premien är inte avdragsgill i din deklaration.

I en tjänstepension (skatteklass ?) beskattas utbetalt försäkringsbelopp och slutåterbäring som inkomst av tjänst. Om din arbetsgivare betalar premien kan det vara en skattepliktig förmån.

Hållbar kapitalförvaltning – hög återbäringsränta

Vår framgångsrika kapitalförvaltning bidrar till verksamhetens långsiktiga ekonomiska tillväxt. Den genomsnittliga totalavkastningen de senaste fem åren har varit 10,8 %. Under 2021 var totalavkastningen 22,5 %. Vår konkurrenskraftiga totalavkastning gör att vi under många år har kunnat erbjuda marknadens högsta återbäringsräntor. Den genomsnittliga återbäringsräntan de senaste fem åren har varit 11,5 %.

Exempel på Änkans återbäring

Du är 35 år och tecknar en livförsäkring hos Änkan med ett försäkringsbelopp på 1 500 000 kronor. Livförsäkringen ska gälla tills du fyller 65 år, det vill säga i 30 år. Premien är cirka 6 500 kronor per år och höjs aldrig under försäkringstiden.

Premiens utveckling

Vi verkar i en starkt reglerad miljö som står under Finansinspektionens tillsyn och ständigt förändras. Vårt Återbäringen gör att din framtida premie kan bli lägre. Efter 18 år räknar vi med att din premie har sjunkit till 2 000 kronor per år.

Inbetald premie i förhållande till slutåterbäring

Om du lever när försäkringen löper ut, det vill säga när du fyller 65 år, blir den totala återbäringen cirka 93 000 kronor som du får tillbaka av oss. Totalt har du betalat cirka 92 000 i premie – du får alltså tillbaka hela premien plus lite till.

Exemplet ovan baseras på dagens förutsättningar och en antagen återbäringsränta på åtta procent under hela försäkringstiden. Denna uträkning innebär ingen garanti för slutåterbäring. Slutåterbäringen beror på bolagets eventuella överskott.

Ring oss på

08-10 60 00