Familjepaketet gör livet tryggare!

Änke- och Pupillkassan har ett nära samarbete med Familjens Jurist eftersom livförsäkring och juridik ofta hänger ihop. Tillsammans har vi tagit fram ett erbjudande som passar alla som lever tillsammans med någon.

Äktenskapsförord

Samboavtal

Testamente

Livförsäkring och juridik

En livförsäkring betalas ut till dina anhöriga om du avlider. Försäkringen skapar trygghet. Du bestämmer såklart själv vem som ska få pengarna om det värsta skulle hända.

Man behöver inte dela allt som gift. Kanske finns det en släktgård, ett arv eller ett företag som ska stanna i hos den ena oavsett vad som händer. Ett äktenskapsförord skapar tydlighet.

Att flytta ihop är kul, men det innebär också en ny juridisk situation som är bra att vara medveten om. Med ett tydligt samboavtal blir allt enklare vid separation eller dödsfall.

Oavsett om du är gift, sambo eller singel är det klokt att skriva ett testamente. Det underlättar mycket för dina anhöriga och minskar risken för tråkiga tvister i framtiden.

aktenskapsforord
Äktenskapsförord och livförsäkring

För alla familjer!

När du och din partner eller sambo tecknar två livförsäkringar hos Änkan får ni kostnadsfri hjälp med att upprätta ett samboavtal, äktenskapsförord eller testamente av Familjens Jurist.

Två livförsäkringar

Änkan erbjuder trygga och fördelaktiga livförsäkringar som lätt anpassas till olika livssituationer och familjekonstellationer. Det som skiljer oss från andra livförsäkringsbolag är återbäringen och att den premie du betalar är samma från den dag du tecknar försäkringen till den dag den upphör. Genom att teckna två livförsäkringar säkrar du och din partner varandras ekonomiska trygghet om någon av er går bort.

Pris och villkor

Familjepaketet kan tecknas genom att ni ansöker här om var sin livförsäkring. Därefter beställer du ett digitalt dokument eller bokar ett möte med Familjens Jurist.

När livförsäkringen har trätt i kraft skickar du in kvitto på kostnaden för tjänsten hos Familjens Jurist. Änkan står för juridiska tjänster för upp till 5 000 kr per familj. Ordinarie villkor gäller för tecknande av livförsäkring.

Äktenskapsförord, samboavtal eller testamente

Kom överens när ni är sams, så blir allt enklare om ni en dag separerar. Om du är osäker på vilket eller vilka juridiska dokument du behöver kan du göra en kostnadsfri livsbesiktning® hos Familjens Jurist. Tillsammans med en jurist går ni igenom din eller er familjesituation, utifrån ett familjejuridiskt perspektiv. Du väljer sedan om du vill anlita Familjens jurist eller inte.

Ring oss på

08-10 60 00