Familjeskydd

TRE ALTERNATIV FÖR DITT FAMILJESKYDD

VILL DU VETA MER?

FAMILJESKYDD MED ÅTERBÄRING

Det finns ämnen man inte gärna pratar om. Framför allt inte inom familjen. Men frågan är bara vad de efterlevande tycker den dagen något händer som inte får hända. Tänk igenom familjens situation – ska man ha familjeskydd eller inte? 

Vad är det för skillnad på familjeskydd och återbetalningsskydd?

Både familjeskyddet och återbetalningsskydet är en form av efterlevandepension. Familjeskydd innebär att du under din arbetstid betalar en avgift för att ha. Familjeskyddet måste du aktivt välja, och dina efterlevande får ett årligt belopp utbetalt om du avlider innan 65 års sålder. Återbetalningsskydd innebär att ett visst belopp betalas tillbaka till din familj, baserat på hur mycket du tjänat ihop i din tjänstepension.

Familjeskydd som livförsäkring?

På vilket sätt kan en livförsäkring komma till nytta? Har ni stora lån som måste amorteras? Finns det särkullbarn som måste lösas ut för att din maka/make ska kunna bo kvar? För vissa behov kan en livförsäkring där utbetalning sker med ett engångsbelopp vara den bästa lösningen.

För andra, till exempel skydd mot inkomstbortfall, är vårt Familjeskydd med månadsvisa utbetalningar ett bättre alternativ.

Vi erbjuder tre olika familjeskydd.

OMSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

Med en utbetalningstid som alltid är 5 år har efterlevande tid att ställa om sin ekonomi i lugn och ro. En omställningsförsäkring kan man ha fram till den försäkrade fyller 75 år och med ett lägsta försäkringsbelopp på 10 000 kronor per månad.

Vi har samlat all information om vår Omställningsförsäkring på en särskild sida.

TEMPORÄRT FAMILJESKYDD

I Temporärt Familjeskydd väljer du själv försäkringstid för de behov som passar dig. Temporärt familjeskydd kan man ha fram till den försäkrade fyller 80 år och med ett lägsta försäkringsbelopp på 5 000 kronor per månad.

Vi har samlat all information om Temporärt familjeskydd på en särskild sida.

LIVSVARIGT FAMILJESKYDD

En riktig barnförsäkring som betalas livet ut. Oron för sina barns framtida försörjning delas av alla föräldrar. Denna försäkring ger ditt barn ett livslångt ekonomiskt skydd från den dagen som den som tecknat försäkringen inte längre är i livet.

Vi har samlat all information om Livsvarigt familjeskydd på en särskild sida.

KONTAKTA OSS. VI HJÄLPER GÄRNA TILL

Vilket alternativ du ska välja beror givetvis på familjens sammansättning och den samlade ekonomiska situationen.

Vi hjälper gärna till med att finna den bästa lösningen i varje enskilt fall.

INFOMATION OCH BLANKETTER FAMILJESKYDD

RÄKNA UT DIN PREMIE

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?