En försäkring som betalar ut pengar till förmånstagaren om den försäkrade avlider.

Ring oss på

08-10 60 00