2023.10.25| Nyhet

Hej delägare. Har ni en bra kompanjonförsäkring?

En bra kompanjonförsäkring ger en trygghet om det som inte får hända ändå händer — att en delägare avlider. Eftersom fåmansbolag oftast drivs av entreprenörer som har tagit en risk för att satsa på en idé, är det en viktig del i bolagsbyggandet.

Kompanjonsförsäkring

Oftast tecknas en försäkring av den här typen av alla delägare i ett bolag i kombination med ett aktieägaravtal. Det skapar ett lugn och en vetskap om att man kommer att kunna fortsätta driva verksamheten om det otänkbara händer.

Änkan är Sveriges äldsta livförsäkringsbolag, med nöjda, trogna kunder och djup kunskap om just livförsäkringar. Både för privatpersoner och företagare. Det som skiljer Änkans livförsäkring från andras är framför allt tre saker:

1. Sänkt premie

Hos andra livförsäkringsbolag brukar premien höjas med tiden. Hos oss är den lite högre från start, men ligger stilla och kan till och med sjunka med tiden. Du slipper ovälkomna överraskningar och överskottet av din premie investeras redan från start. 

2. Återbäring på försäkringen

Eftersom vi investerar överskottet har vi möjlighet att betala tillbaka hela eller delar av den totala premiesumman i form av återbäring om du överlever din försäkring. Investering innebär en risk och vi kan inte garantera återbäring, men historiskt har vi lyckats.

3. Du blir delägare i Änkan

Änkan är ett ömsesidigt företag och det innebär att alla våra försäkringstagare är delägare. Vi tar väl hand om våra kunder och finns alltid nära om du behöver oss. Vi har skyddat familjer under lång tid och många av dem är egenföretagare.

Varför går det så bra för Änkan?

Bolagets goda ekonomi, dess kapitalförvaltning, höga konsolideringsnivå och bolagsform är några av faktorerna som gjort att vi hittills alltid har haft en mycket stadig kassa. Det är av den anledningen vi har kunnat sänka premien och leverera återbäring till våra försäkringstagare.

Återbäringsränta på sexton procent

Just nu ligger återbäringsräntan på sexton procent och vi tycker att det är fantastiskt att kunna ge tillbaka till våra kunder. Vi har även ett samarbete med Familjens Jurist och kan hjälpa till med att ta fram kompanjon- eller delägaravtal. Om du och dina kompanjoner vill teckna en försäkring, hör av dig till oss så bokar vi ett möte!

Ring oss på

08-10 60 00