2021.09.1| Pressrelease

Höjning av återbäringsräntan

Från och med 1 september höjer Änke- och Pupillkassan sina kunders återbäringsränta från 10 procent till 16 procent - Marknadens högsta återbäringsränta!

Tack vare ett starkt försäkringsresultat, god kostnadskontroll och fortsatt tillströmning av nya kunder gör att vi nu återigen kan höja återbäringsräntan till våra försäkringstagare avslöjar Niclas Fredrikson, vd för Änke- och Pupillkassan.

Änke- och Pupillkassan, förmodligen världens äldsta livförsäkringsbolag, är ett ömsesidigt försäkringsbolag.

Det finns inga garantier för återbäring men historiskt sett har bolaget varit duktiga på att förvalta sitt kapital och skapa mervärden i sina försäkringar och för sina kunder.

– Våra kunder har ett långsiktigt perspektiv när det gäller livförsäkring. Det innebär att hållbarhet över tid är en otroligt viktig parameter när vi investerar bolagets kapital i syfte att generera avkastning, fortsätter Niclas Fredrikson. Hållbarhet är fördelaktigt, både ur avkastningssynpunkt och för samhället vi lever i.

Läs om nyheten i press:

Artikel i sakochliv.se
Intervju i VA Insight
Bolagets höga återbäringsränta omnämns i Dagens Industri

Ladda ner pressmeddelandet

(pdf, 492.6 KB)

– Vi är väldigt stolta över att kunna erbjuda våra kunder och en sorts kombination av trygghet och god avkastning. Livförsäkringen med marknadens högsta återbäringsränta skapar en tryggare tillvaro för både våra försäkringstagare och deras efterlevande, under ett förhoppningsvis långt och gott liv.

Niclas Fredrikson, VD och Presskontakt

Ring oss på

08-10 60 00